Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en Garantie Klein Krediet Corona door in 2021

Home » Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en Garantie Klein Krediet Corona door in 2021

Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en Garantie Klein Krediet Corona door in 2021

De openstellingen van zowel de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) als de Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn verlengd. Beide regelingen waren oorspronkelijk opengesteld tot en met 15 december 2020 en zouden per 1 januari 2021 komen te vervallen. 
 
Nu diverse ondernemingen in meer of mindere mate geconfronteerd blijven met beperkingen ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus is ervoor gekozen om de openstelling van beide subsidiemodules te verlengen.
 
De openstelling van de GO-C wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Voor 2021 is € 2,5 miljard beschikbaar voor de regelingen GO, GOBANK en GO-C tezamen. De sluitingsdatum van de KKC wordt 15 juni 2021. Er is voor 2021 een budget van € 250 miljoen beschikbaar.

De vervaldatum van de regelingen wordt gewijzigd van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021 
 
Tot slot is wordt voor de KKC ook een wijziging opgenomen om een stapeling van KKC-kredieten mogelijk te maken tot het huidige maximum voor KKC-kredieten van € 50.000. Deze wijziging wordt doorgevoerd omdat bij mkb-ondernemingen behoefte aan de mogelijkheid van stapeling van kredieten blijkt te bestaan, nu de beperkingen ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus en de schade die daaruit voortvloeit langer aanhouden dan eerder voorzien. Zowel in de regeling als in de garantstellingsovereenkomst is om deze reden een bepaling opgenomen om het mogelijk te maken dat stapeling tot het maximum van € 50.000 ook mogelijk is ten aanzien van kredieten die zijn verstrekt tussen 10 oktober 2020 en de datum van inwerkingtreding van de de nu gepubliceerde wijziging (18 december 2020).