Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Garantie Klein Krediet Corona gepubliceerd

Home » Garantie Klein Krediet Corona gepubliceerd

Garantie Klein Krediet Corona gepubliceerd

De regeling Garantie Klein Krediet Corona (KKC) is gepubliceerd. Doel van deze al eerder aangekondigde regeling is om op een verantwoorde wijze een zo breed mogelijke groep mkb-ondernemingen tegen relatief gunstige voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien. Er is een budget van € 713 miljoen beschikbaar.

In het kader van de regeling wordt een garantstelling verstrekt aan een financier (banken en (andere) kredietverstrekkers die geaccrediteerd zijn onder de BMKB) voor het sluiten van kredietovereenkomsten met mkb-ondernemers. Kredieten kunnen alleen worden verstrekt aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren.

Op basis van de regeling garandeert de overheid 95% van ieder individueel krediet onder de regeling bestaande uit de hoofdsom van dat krediet, de verschuldigde achterstallige rente en de voor dat krediet gemaakte kosten, waaronder kosten voor de uitwinning. Het krediet bedraagt minstens € 10.000 en niet meer dan € 50.000 en wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer. Het krediet heeft een maximale reguliere looptijd van vijf jaar.

Aanvragen kunnen tot en met 15 december 2020 worden ingediend. Voor een financiering met overheidsgarantie moet de aanvrager zich richten tot één van de deelnemende financiers (waaronder ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank).