Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Fonds Podiumkunsten komt met subsidie voor uitvoeringen tijdens Covid-19 crisis

Home » Fonds Podiumkunsten komt met subsidie voor uitvoeringen tijdens Covid-19 crisis

Fonds Podiumkunsten komt met subsidie voor uitvoeringen tijdens Covid-19 crisis

Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ (NFPK) heeft de Tijdelijke regeling van het Fonds Podiumkunsten voor live-uitvoeringen tijdens de Covid-19 crisis (Balkonscènes) (COVIDNFPK) gepubliceerd. Doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van podiumkunstenaars om hen in staat te stellen initiatieven te ontwikkelen die passen bij de beperkingen als gevolg van de Covid-19 crisis. Er is een budget van € 500.000 beschikbaar.
Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele podiumkunstenaars of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die artistiek en financieel verantwoordelijk zijn voor het werk van één of meer podiumkunstenaar(s). Subsidie kan alleen worden aangevraagd indien de betrokken uitvoerenden professioneel actief zijn in de podiumkunsten en in die hoedanigheid in de afgelopen periode regelmatig zelfstandig of met anderen hebben deelgenomen aan voorstellingen of concerten op relevante podia of festivals in Nederland.

Een bijdrage kan worden toegekend aan initiatieven:

  • van in Nederland woonachtige podiumkunstenaars;
  • die betrekking hebben op uitvoeringen, waarbij rekening is gehouden met de beperkingen van de Covid-19 crisis;
  • die zullen resulteren in een live toonmoment;
  • waarvan de kosten in redelijke verhouding staan tot de voorgenomen activiteiten.

De hoogte van een subsidie is maximaal € 5000.
Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van indiening.