Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Financiering voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk?

Home » Financiering voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk?

Financiering voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk?

Laat uw collegeplannen screenen op subsidiemogelijkheden!

BLOG – Het gros van de gemeenten is nog druk bezig met het opstellen van collegeplannen. Waar ligt de komende jaren de bestuurlijke focus in uw gemeente? Uit een steekproef is gebleken dat er tijdens de collegebesprekingen veel aandacht is voor thema’s als de invoering van de Omgevingswet en regionale samenwerking, bericht Binnenland Bestuur. Digitalisering is daarentegen een onderwerp dat, heel onterecht, onderbelicht blijft. Misschien omdat het een kostbaar en ingewikkeld onderwerp is? Wellicht zijn er financieringsmogelijkheden voor uw gemeentelijke digitaliseringsvraagstuk vanuit (Europese) subsidieprogramma’s.

Want op het gebied van digitalisering liggen de komende jaren wel degelijk grote uitdagingen voor gemeenten. Zoals het risico van hacking en het beschermen van gevoelige data. Of het koppelen van verschillende datastromen en het toepassen van big data om een gerichter fact-faced beleid te kunnen voeren.

Er zijn verschillende nationale en internationale subsidieprogramma’s die gemeenten een financiering bieden om digitale vraagstukken aan te gaan. Bent u daarvan op de hoogte?

Heeft u alle financieringsprogramma’s voor uw gemeente in beeld?
Ook andere gemeentelijke speerpunten zoals logistiek, klimaat, energietransitie en ruimtelijke ordening, staan hoog op de agenda van de Nederlandse en Europese overheden. Gemeenten blijken lang niet altijd alle daaraan gekoppelde financieringsprogramma’s in beeld te hebben. Of de programma’s zijn wel in beeld, maar de afzonderlijke regelingen en kansen voor gemeentelijke initiatieven binnen deze regeling niet. Ook kan het ontbreken aan capaciteit op een beleidsafdeling om actief met een EU-programma aan de slag te gaan.

Subsidies als onderdeel van de financiële onderbouwing van collegeplannen
Ignite Group screent concept-collegeakkoorden en gemeentelijke beleidsagenda’s op plannen die matchen met actuele én toekomstige financieringsprogramma’s van landelijke en Europese overheden. Want voor de uitvoer van lokale en regionale akkoorden en projecten is de onderliggende financiële onderbouwing immers van doorslaggevend belang. Onze overheidsconsultants hebben alle actuele programma’s in beeld en lopen bovendien al tientallen jaren op bestuurlijk niveau mee binnen een groot aantal Nederlandse gemeenten.

Vrijblijvend contact met ervaren overheidsconsultants
Heeft u interesse in een vrijblijvend en verkennend gesprek of het laten screenen van uw collegeplannen op externe financieringsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op via onze overheidsconsultant Tessa de Boer, [email protected], of met ons kantoor via [email protected]. Bellen kan ook: 088-2020400.

Uw gemeente kan daarna zelf met het screeningsrapport aan de slag of deze onderdeel maken van de definitieve collegeplannen. Natuurlijk kunt u daarbij een beroep doen op onze experts voor aanvullend advies of ondersteuning bij het aanvragen van de (Europese) subsidie.