Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Extra ondersteuning voor middelgrote en kleine podia door nieuwe Podiumstartregeling

Home » Extra ondersteuning voor middelgrote en kleine podia door nieuwe Podiumstartregeling

Extra ondersteuning voor middelgrote en kleine podia door nieuwe Podiumstartregeling

Het Fonds Podiumkunsten heeft de Regeling tijdelijke ondersteuning programmering middelgrote en kleine podia Fonds Podiumkunsten (Podiumstartregeling) (PSTARTNFPK) gepubliceerd. Doel van deze regeling is het verstrekken van programmeringssubsidies aan podiumorganisaties voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse artiesten, bands en gezelschappen om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland rekening houdend met de gevolgen van het COVID19-virus. Voor de periode 2020-2021 is een budget van € 6.320.000 beschikbaar.

In aanmerking komen podiumorganisaties die in 2020 worden gesubsidieerd in het kader van:

  • de SKIP (subsidie kleinschalige en incidentele programmering) in categorie 2 en 3;
  • de Kernpodiumregeling (subsidie programmering poppodia);
  • de SRP als middelgrote theaterzaal.

Voor de SKIP- en SRP-podia geldt dat ook de podiumorganisaties in aanmerking kunnen komen die in de periode 2018-2019 wel werden gesubsidieerd, maar niet in de periode 2020-2021.

Subsidie kan worden verstrekt voor al het aanbod dat de in aanmerking komende podia presenteren. Het gaat daarbij zowel om (door rijk, gemeente of provincie) gesubsidieerd als om ongesubsidieerd aanbod. De enige beperking is dat het moet gaan om professioneel Nederlands aanbod en dat het moet gaan om programmering die zowel inhoudelijk als financieel onder verantwoordelijkheid van het podium tot stand komt en waarvoor vooraf een prijsafspraak is gemaakt met de uitvoerenden waarmee een redelijke honorering gegarandeerd is. De subsidie bedraagt maximaal 100% van het zogenoemde rekentekort (het verschil tussen de uitkoopsommen exclusief btw en/of brutogages van de Nederlandse artiest(en), band(s) of gezelschap(pen) min de netto-inkomsten, exclusief btw en toeslagen). Per dag wordt niet meer dan € 1500 subsidie verstrekt. Daarnaast geldt een maximum subsidiebedrag dat een podium in totaal op basis van deze regeling kan ontvangen. Dit maximum (€ 40.000 of € 60.000) hangt af van het type podium. Aanvragen kunnen achteraf met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met:

  • 31 januari (voor voorstellingen en concerten in de periode van 1 september tot en met 31 december van het voorgaande jaar)
  • 30 september (voor voorstellingen en concerten in de periode van 1 januari tot en met 31 augustus van dat jaar).