Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Extra budget voor voorjaarsronde SDE+

Home » Extra budget voor voorjaarsronde SDE+

In februari deden diverse ondernemers-, branche en milieuorganisaties en vier grote gemeenten een oproep aan de Tweede Kamer. Zij vonden dat het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie moest worden verruimd. 6000 subsidieaanvragers liepen namelijk de kans om afgewezen te worden.

Verhoging budget

Minister Wiebes gaf gehoor aan deze oproep. Er is besloten om een deel van het beschikbare budget voor de SDE-regeling naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk het budget van de voorjaarsronde te verhogen met € 2 miljard naar € 4 miljard.

Verduurzaming energietransitie

De reden hiervoor is dat de afgelopen periode is gebleken dat een groot aantal projecten op relatief korte termijn een kosteneffectieve bijdrage kan leveren aan de verdere verduurzaming van de energietransitie. Door de verhoging van het budget kunnen projecten met een korte realisatietermijn, zoals zonprojecten, op korte termijn gerealiseerd worden. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan het Urgenda-vonnis (broeikasgassen verminderen met 25% vóór eind 2020) en de doelstelling voor hernieuwbare energie (14% hernieuwbare energie in 2020).

Kosteneffectieve projecten

Ook bij deze voorjaarsronde wordt er als eerst subsidie toegekend aan de ‘goedkopere’ technieken. Dit betekent dat aanvragers met een kosteneffectief project meer kans hebben dat er voldoende budget beschikbaar is voor hun project.

Een impuls voor Hernieuwbare Energie

De SDE+ voorjaarsronde van 2020 is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie. Op 29 september opent namelijk de eerste SDE++ aanvraagronde. Deze nieuwe regeling richt zich niet alleen op duurzame energietechnieken, maar ook op CO2-reductietechnieken. Hierdoor maken meer technieken kans op subsidie.

In aanmerking komen voor SDE+ subsidie?

Is je project in de najaarsronde van 2019 niet gehonoreerd of wil je nog in aanmerking komen voor de SDE+ regeling? Dien je aanvraag in tijdens de laatste SDE+ aanvraagronde en maak op korte termijn kans op subsidie.