Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Extra budget voor Horizon 2020, onder meer voor onderzoek naar coronavirus

Home » Extra budget voor Horizon 2020, onder meer voor onderzoek naar coronavirus

Extra budget voor Horizon 2020, onder meer voor onderzoek naar coronavirus

De Europese Commissie heeft een herziene versie aangenomen van het Horizon 2020-werkprogramma voor 2020. Met het herziene werkprogramma komt er extra budget beschikbaar voor diverse Horizon 2020-prioriteiten alsmede voor onderzoek naar het coronavirus.
Het herziene werkprogramma bevat onder meer € 47,5 miljoen steun voor de eind januari gelanceerde call gericht op het bestrijden van de uitbraak van het coronavirus. De betreffende call – waar in eerste instantie € 10 miljoen voor beschikbaar was – heeft inmiddels geleid tot zeventien projecten waarbinnen 136 onderzoeksteams werken aan allerlei projecten om de verdere verspreiding van het virus te stoppen.

‘Green Deal-call’

Andere wijzigingen binnen het werkprogramma betreffen een gerichte ‘Green Deal-call’ binnen de European Innovation Council (EIC) pilot, specifieke maatregelen binnen de EIC pilot voor vrouwelijke innovatoren, en ondersteuning voor de onderzoeks- en innovatiedimensie van het zogeheten European Universities Initiative.
In het kader van hierboven genoemde ‘Green Deal-call’ komt er meer dan € 350 miljoen beschikbaar voor mkb’ers met doorbraakinnovaties op het vlak van één of meerdere Green Deal-doelstellingen. Mkb’ers kunnen maximaal € 2,5 miljoen subsidie aanvragen en aanvullende investeringen van maximaal € 15 miljoen.Binnen de laatste twee rondes van de EIC Accelerator (in mei en oktober) zorgt de Commissie er verder voor dat ten minste 25% van de mkb’ers en start-ups die worden uitgenodigd voor de laatste interviewfase worden geleid door vrouwen

Verder lezen 

Kijk voor meer informatie op: https://ec.europa.eu/info/news/commission-approves-horizon-2020-support-coronavirus-research-and-innovation-2020-mar-25_en