Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Evaluatie Topsectorenbeleid: Nederlands bedrijfsleven verstevigt concurrentiepositie dankzij samenwerking

Home » Evaluatie Topsectorenbeleid: Nederlands bedrijfsleven verstevigt concurrentiepositie dankzij samenwerking

Evaluatie Topsectorenbeleid: Nederlands bedrijfsleven verstevigt concurrentiepositie dankzij samenwerking

NIEUWS – De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid is versterkt dankzij de topsectorenaanpak. Dat is de belangrijkste conclusie van een externe evaluatie van het Topsectorenbeleid. De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic, en had als doelstelling de effecten van de topsectorenaanpak te onderzoeken. Aan het topsectorenbeleid zijn diverse subsidies gekoppeld, waaronder de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT).

‘Door private en publieke middelen gerichter in te zetten wegen de voordelen van de topsectorenaanpak op tegen de investeringen’, aldus de onderzoekers. Minister Kamp is uiteraard tevreden met deze conclusie en geeft aan dat ook de toppositie van Nederland in Europese innovatielijstjes deels aan het topsectorenbeleid te danken is.

Nederland innovatieleider
‘In de nu bijna afgelopen kabinetsperiode is veel geïnvesteerd in de samenwerking binnen de meest belangrijke sectoren van de Nederlandse economie zoals Chemie, High Tech, Energie en Agri&Food. Uit een externe evaluatie blijkt dat deze zogenaamde topsectorenaanpak effectief en doelmatig is. Nederland werd innovatieleider in de EU en op drie na de meest concurrentie-krachtige economie van de wereld. Maar het kan altijd nog beter. Onze investeringen in research & development liggen met 2% van het bruto binnenlands product weliswaar iets boven het Europese gemiddelde, maar om onze sterke positie in de wereld vast te houden moeten we doorgroeien naar 2,5%. Ik hoop dat het nieuwe kabinet het topsectorenbeleid zal voortzetten en de investeringen in research & development zal verhogen. Zo kunnen we onze welvaart en werkgelegenheid ook op lange termijn veilig stellen’, zo stelt Kamp over de evaluatie.

Volgende fase: maatschappelijke uitdagingen
Volgens Kamp stond de eerste vijf jaar van het topsectorenbeleid in het teken van het organiseren van samenwerking, commitment en uitwerking van ambities en programma’s. De volgende stap zijn volgens de minister de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, klimaat, energie en gezondheid.

Houd bestaande en nieuwe topsectoresubsidies in de gaten
De resultaten van de evaluatie doen vermoeden dat het volgende kabinet de topsectorenaanbak zal voortzetten. Daaraan worden vanzelfsprekend ook subsidieprogramma’s gekoppeld die interessant zijn voor het innovatieve bedrijfsleven, kennisinstellingen en (internationale) samenwerkingsverbanden. Wij houden de toekomstige openstellingen van bestaande programma’s en nieuwe regelingen uiteraard voor u in gaten! U leest deze onder meer op deze site en de website www.vindsubsidiesvoorhightechmkb.nl.