Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Eurostars-programma weer open voor aanvragen

Home » Eurostars-programma weer open voor aanvragen

Eurostars-programma weer open voor aanvragen

Het subsidieprogramma Eurostars is weer geopend voor nieuwe aanvragen. Tot 13 februari 2020 kunnen ondernemers via Eurostars subsidie aanvragen voor internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. Het programma, waaraan 36 landen deelnemen, bundelt de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen worden ingezet.

Marktgerichte projecten

In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale O&O-projecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. De te ondersteunen mkb-bedrijven moeten minimaal 10% van hun jaaromzet investeren in O&O.

Subsidiebijdrage Eurostars per lans verschillend

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land. In Nederland wordt de ondersteuning verstrekt op basis van de regeling Eurostarsprojecten.

Meer weten over deze ronde van Eurostars?