Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ervaar jij problemen bij het opleiden van jouw medewerkers? MKB Idee subsidieert de oplossing

Home » Ervaar jij problemen bij het opleiden van jouw medewerkers? MKB Idee subsidieert de oplossing

Ervaar jij problemen bij het opleiden van jouw medewerkers? MKB Idee subsidieert de oplossing

Voor mkb-ondernemers die er iets op vinden om op een toekomstgerichte en aantrekkelijke manier van opleiden aan te bieden aan hun medewerkers, is dit jaar € 7,5 miljoen subsidie beschikbaar via de regeling MKB Idee. Je kunt deze subsidie vanaf half april aanvragen.

Het opleiden van medewerkers wordt steeds belangrijker. De kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs wordt in veel branches met het jaar groter. Bovendien zijn bedrijven en sectoren voortdurend in ontwikkeling, wat vereist dat de kennis en vaardigheden van personeel regelmatig worden bijgespijkerd. Vaak geen gemakkelijke opgave, blijkt in de praktijk. Ervaar jij ook problemen bij het opleiden van jouw medewerkers? 

MKB Idee is bedoeld voor het oplossen van knelpunten die ondernemers tegenkomen bij het investeren in scholing. Het gaat hierbij om oplossingen die de ondernemers zelf bedenken en uitvoeren. De subsidie is dus niet bestemd voor het inkopen van bestaande opleidingen via een onderwijsorganisatie.

Subsidie voor creatieve oplossingen opleiden medewerkers

De subsidie MKB Idee stimuleert bedrijven creatief te zijn, zegt onderwijsadviseur Anko Spoelstra van Vindsubsidies. ,,Gevraagd wordt om innovatieve oplossingen te bedenken die belemmeringen wegnemen bij het opleiden van medewerkers, zoals financiële obstakels, gebrekkige informatievoorziening of locatieproblemen. Experimenteren wordt aangemoedigd. Bovendien hoef je als ondernemer niet aan tal van voorwaarden te voldoen. Er moet wel een eindverslag worden opgeleverd’’, aldus Spoelstra.

Voorkeur subsidieverstrekker RVO

De subsidieverstrekker heeft een voorkeur voor projecten die zich richten op bepaalde doelgroepen. ,,Zoals investeren in technisch opgeleid personeel, projecten die inspringen op digitalisering en initiatieven rond de personeelsbehoefte in relatie tot het klimaat en de energietransitie, zoals bij cleantech bedrijven’’, zegt Spoelstra.

Voorbeeldprojecten MKB Idee subsidie voor opleiden medewerkers

  • Een lesmodule in Augmented Reality waarbij de Augmented Reality bril de mogelijkheid biedt van video-bellen met de leerkracht, die op afstand kan meekijken en bijsturen.
  • Nieuwe manier van werving en opleiding waarbij gebruik is gemaakt van een wervingsgame en activatiecampagne.
  • Een concept voor een zelflerende organisatie waarbij de sterktes en interesses van medewerkers binnen een zelfsturend klantenteam worden versterkt en gestimuleerd.

100% subsidie voor nieuw opleidingsproject

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager. De investering moet minimaal € 25.000 zijn. Het maximale subsidiebedrag is € 124.999. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000.

Wie vraagt aan?
,,De regeling is in de basis bedoeld voor mkb-bedrijven, deze vragen dus aan. Individueel of in een samenwerkingsverband. Een onderwijsinstelling mag alleen penvoerder zijn wanneer 65% van het samenwerkingsverband bestaat uit mkb-bedrijven’’, legt Spoelstra uit. Andere mogelijke participanten kunnen volgens Spoelstra kennisinstellingen of brancheorganisaties zijn.

MKB Idee subsidie voor scholing medewerkers aanvragen

MKB Idee is aan te vragen van 15 april tot 27 augustus 2019. De aanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit. Zwaarwegende criteria zijn de mate waarin mkb-bedrijven deelnemen, hoe vernieuwend de lesmethode is en of de wijze van scholing is over te nemen binnen andere branches of bedrijven.