Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Erasmus subsidie kan worden ingezet voor digitaliseringsprojecten mbo

Home » Erasmus subsidie kan worden ingezet voor digitaliseringsprojecten mbo

Erasmus+: kansen voor Nederlandse scholen, vooral voor digitalisering

Onlangs is het nieuwe Erasmus+ gepubliceerd

Door Corona zijn er nieuwe manieren gekomen om opleidingen te internationaliseren

Erasmus is een bekend Europees subsidieprogramma in onderwijsland. Met subsidies vanuit Erasmus kunnen onderwijsinstellingen projecten uitvoeren ter verbetering van onderwijsmogelijkheden en trainingen over de grens. Onlangs is het nieuwe Erasmus+ gepubliceerd. ,,De komende zeven jaar komen miljoenen vrij voor onderwijsprojecten rond duurzaamheid en digitalisering. Ook voor Nederlandse scholen liggen er grote kansen’’, aldus Anko Spoelstra, onderwijsconsultant bij Vindsubsidies.

Internationaliseren onderwijs makkelijker door Corona
,,Door Corona zijn er nieuwe manieren gekomen om opleidingen te internationaliseren’’, zegt Anko Spoelstra. ,,Het is eigenlijk gemakkelijker geworden. Voorheen draaide alles om fysieke uitwisselingsprogramma’s met partnerscholen in het buitenland. Nu er niet meer gereisd wordt, zijn onderwijsinstellingen gaan zoeken naar andere oplossingen zoals het introduceren van digitale modules en internationaal onderwijs via bijvoorbeeld Microsoft Teams. Dat biedt natuurlijk voor allerlei typen organisaties heel veel mogelijkheden. En juist hiervoor stelt Erasmus ook subsidie beschikbaar.’’

Demi Schrijver, consultant onderwijs en overheid bij Vindsubsidies, licht ook de andere doelen toe:
,,Het programma ondersteunt deelnemers die gebruik maken van duurzame vervoerswijzen en investeert in onderwijsprojecten die de bewustwording van milieukwesties bevorderen. Ook wil Erasmus+ betere kansen bieden aan kansarme mensen, waaronder mensen met verschillende culturele, sociale en economische achtergronden en Europeanen die in afgelegen gebieden wonen.’’

Subsidie voor bevorderen mobiliteit en aangaan partnerschappen
Consultant Demi Schrijver wijst op twee key-actions uit het nieuwe programma waarvoor op korte termijn al subsidie aangevraagd kan worden: ,,Het gaat om  twee kernacties namelijk, K1 Mobiliteit van studenten en docenten en K2 Bouwen aan partnerschappen over de grens.  Voor het aangaan van partnerschappen om internationalisering te bevorderen en in gezamenlijkheid projecten op te zetten ten behoeve van onderwijsinnovatie, is subsidie beschikbaar.’’

Erasmus+ voor Nederlandse onderwijsinstellingen
Voor Nederlandse onderwijsinstellingen ziet Anko Spoelstra veel kansen binnen de modules digitalisering en internationalisering. Hij merkt dat veel scholen en scholengemeenschappen hiermee bezig zijn. ,,Er zijn tal van initiatieven en ideeën op het gebied van digitalisering en het internationaal maken van modules en opleidingen. Voor tal van onderwijsrichtingen binnen bijvoorbeeld ROC’s zoals de techniek, de zorg en de horeca is het ineens veel gemakkelijker geworden om nieuwe modules te ontwikkelen, omdat het digitaal kan. Dit is door Covid al opgepikt en ROC’s zijn hier massaal mee bezig.’’

De onderwijsspecialisten van Ignite Group sluiten aan bij overleggen van en tussen scholen en zijn betrokken bij ideeën die momenteel worden ontwikkeld op het gebied van onderwijsinnovatie, internationalisering en digitalisering. Ignite Group heeft jarenlange ervaring met Erasmus+ en het verwerven van subsidies voor onderwijsinstellingen.

Zijn er binnen jouw onderwijsinstelling ontwikkelingen of ideeën voor onderwijsvernieuwing? Dan bekijken onze onderwijsspecialisten graag of deze kunnen worden gekoppeld aan toekomstige openstellingen van Erasmus+ of andere interessante subsidieregelingen.

Contact met onze onderwijsspecialisten of benieuwd naar een aantal van onder projecten?

Erasmus-plus