Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Energielijst 2023 aangepast

Home » Energielijst 2023 aangepast

Energielijst 2023 aangepast

De EIA biedt ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, of onderdelen daarvan, een fiscaal voordeel. Jaarlijks wordt de Energielijst opnieuw bijgesteld met de laatste technieken. Nu is de uitzonderlijke situatie ontstaan dat gedurende het jaar deze met terugwerkende kracht is aangepast. Dit heeft betrekking op de energiebesparingsopties voor de glastuinbouw, warmte-infrastructuurprojecten én CCS-projecten

Eerder waren deze opties van de lijst met maatregelen verwijderd omdat er andere alternatieven beschikbaar waren. Het is echter gebleken dat het schrappen van deze drie opties te drastisch was. Dit had een direct negatief effect op de businesscase van relevante projecten, wat de noodzakelijke verduurzaming op korte termijn zou kunnen belemmeren. Deze effecten waren niet goed voorspeld. Daarom heeft de regering besloten deze opties opnieuw in aanmerking te laten komen voor de EIA.

De uitvoeringsregeling van de EIA is nu zo aangepast dat maatregelen met betrekking tot de drie opties, genomen tussen 1 januari 2023 en de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling, alsnog kunnen worden aangemeld voor de EIA binnen een termijn van drie maanden na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde regeling (deze termijn loopt tot en met 3 december 2023).