Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Energie- en Milieulijst 2018 gepresenteerd

Home » Energie- en Milieulijst 2018 gepresenteerd

Allereerst zullen we ons focussen op de belangrijkste veranderingen in de Energielijst 2018 ten opzichte van 2017. Deze veranderingen zijn van toepassing op de EIA. De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die bedoeld is om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren middels een extra belastingaftrek. Het gaat om een aftrek ter hoogte van 54,5% van het geïnvesteerde bedrag. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De introductie van een nieuwe generieke code voor de investeringen die gericht zijn op energiebalancering. Daarnaast zijn er vier nieuwe codes voor specifieke bedrijfsmiddelen: 1. Accu-opslagsystemen, 2. power-2-waterstofgassen, 3. power-2-heats en 4. smart-grids;
  • Een investering in LED-armaturen komt niet meer in aanmerking voor een fiscale aftrek bij nieuwbouw, deze investering geldt alleen nog bij bestaande bedrijfsgebouwen. LED-buizen vanaf 130 lm/watt komen nog wel in aanmerking voor nieuwbouw;
  • Door een verlaging van de omrekenfactor van kWh naar aardgas van 0,26 naar 0,22 komt een vervanging van een gasgestookt systeem door een elektrisch systeem eerder in aanmerking voor de regeling;
  • Sinds 2013 is er geen overlap tussen de EIA en SDE+ mogelijk. Er was daarom een overgangsregeling voor projecten opgestart voor 2013. Deze overgangsregeling vervalt vanaf heden.

Ook hernieuwbare CO2-productie in MIA 2018

Ten tweede zullen we de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de Milieulijst 2018 onder loep nemen. Deze veranderingen zijn vooral van toepassing op de MIA en Vamil. MIA en Vamil zijn twee verschillende regelingen die een gemeenschappelijk doel beogen: het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of ervoor zorgen dat innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt gebracht kunnen worden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De toevoeging van 23 bedrijfsmiddelen, waaronder ‘depolymerisatie-systemen’ en ‘apparatuur voor hernieuwbare gaswinningsprocessen’;
  • Het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie.
  • De introductie van een specifieke code voor het elektrisch maken van de procesindustrie met betrekking tot duurzame energie;
  • Nieuwe, aanvullende isolatie-eisen voor duurzame nieuwbouw;
  • De mogelijkheid voor het verwaarden van reststromen zijn groter en ook refurbishment is expliciet in de lijst opgenomen onder ‘Apparatuur met verminderd grondstoffengebruik’;
  • De minimale tijd dat de investering terugverdiend moet zijn wordt heringesteld tot maximaal 5 jaar.

Energie- en Milieulijst 2018

U komt alleen in aanmerking voor de EIA, MIA en/of Vamil wanneer u investering voorkomt op de lijst. U kunt de Energielijst 2018 hier downloaden en de de Milieulijst 2018 hier.