Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Eindstand najaarsronde SDE+ 2017: 4215 aanvragen gehonoreerd

Home » Eindstand najaarsronde SDE+ 2017: 4215 aanvragen gehonoreerd

Eindstand najaarsronde SDE+ 2017: 4215 aanvragen gehonoreerd

NIEUWS – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op basis van de najaarsronde 2017 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie toegekend aan 4215 hernieuwbare energieprojecten.

Dat meldt EZK-minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer over de resultaten van de SDE+ najaarsronde 2017. De definitieve resultaten van de najaarsronde 2017 hebben enige tijd op zich laten wachten, omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) iets meer tijd nodig heeft gehad voor de beoordeling van alle aanvragen.
In totaal 5783 aanvragen
De najaarsronde 2017 liep van 3 tot en met 26 oktober 2017. In totaal werden er 5783 aanvragen ingediend met een totale budgetclaim van ruim € 9,9 miljard. Deze aanvragen zijn nu allemaal beoordeeld, waarna er aan 4215 aanvragen beschikkingen zijn afgegeven en het volledige budget van € 6 miljard is toegekend.

Het overgrote deel van het budget gaat naar wind op land (46%) en zonne-energieprojecten oftewel zon-PV (38%). Van het totaal aantal beschikte projecten is zon-PV verreweg de grootste met 3945 van de 4215 aanvragen. Daarmee wordt de stijgende lijn in het aantal zon-PV projecten doorgezet, vooral ook als gevolg van de grote kostprijsdalingen die de afgelopen jaren bij zon-PV hebben plaatsgevonden. Opvallend is ook dat de kosten voor wind op land blijven dalen, aldus Wiebes.

Naast een grote hoeveelheid positieve beschikkingen is er dus ook voor € 3,9 miljard aan projecten afgewezen, met name vanwege budgetuitputting maar ook door veel afwijzingen op grond van technische en economische haalbaarheid. Ontwikkelaars waarvan de aanvraag in de najaarsronde 2017 is afgewezen, kunnen in volgende rondes overigens wel een nieuwe verbeterde aanvraag indienen.

Alle SDE+ projecten uit de najaarsronde 2017 zijn te bekijken op de interactieve kaart van RVO.

Vanaf 2008 circa 34.000 beschikkingen afgegeven
Wiebes meldt tot slot dat er vanaf 2008 met de SDE en de SDE+ (inclusief wind op zee) tot en met de najaarsronde 2017 aan circa 34.000 projecten beschikkingen zijn afgegeven. Circa 41% van deze projecten is inmiddels gerealiseerd en 33% van de projecten is nog in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 25% van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven, is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek.

Er zitten al met al dus nog veel projecten in de pijplijn die nog tot realisatie moeten komen. EZK blijft de realisatie van deze projecten nauwlettend in de gaten houden, zo besluit de minister.