Zoeken
Sluit dit zoekvak.

EFRO 2021-2027: Nieuwe ronden, nieuwe kansen voor groenere en slimmere regio’s in Nederland

Home » EFRO 2021-2027: Nieuwe ronden, nieuwe kansen voor groenere en slimmere regio’s in Nederland

EFRO 2021-2027: Nieuwe ronden, nieuwe kansen voor groenere en slimmere regio’s in Nederland

Voor de periode 2021-2027 ontvangt Nederland maar liefst € 506 miljoen uit de EU-begroting voor de uitvoering van EFRO-programma’s. Dit geld wordt verdeeld over de 4 landsdelige EFRO-programma’s, waaronder: Kansen voor West III (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), EFRO Oost (Overijssel en Gelderland), EFRO Op Zuid (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland), en EFRO Noord-Nederland (Drenthe, Friesland, Groningen). 

Een aantal van deze programma’s is al opengesteld voor aanvragen. Zo kan men sinds 1 juni al aanvragen indienen voor Kansen voor West III. Daarnaast kunnen sinds 15 september aanvragen worden ingediend voor projecten die betrekking hebben op de eerste actielijn van EFRO Oost: Marktgerichte innovaties. Per programma zijn er verschillende doelstellingen en prioriteiten. Over het algemeen valt echter te stellen dat innovatie en de energietransitie centraal staan binnen EFRO. Thematisch zijn de landsdelige programma’s niet al te veel veranderd ten opzichte van hun vorige programmaperiodes. Bij een aantal programma’s is echter wel sprake van een verruiming wat betreft de typen projecten die voor subsidie in aanmerking komen.

Bredere projectmogelijkheden en meer toegankelijkheid

Zo is er binnen Kansen voor West III ten opzichte van de voorgaande programmaperiode een thema bijgekomen: innovatieversnelling. Daarnaast heeft EFRO Oost-Nederland ook een belangrijke update gekregen. Hier is nu meer ruimte voor demonstratieprojecten gekomen. Het voorgaande EFRO-programma voor Oost-Nederland bood deze ruimte in mindere mate, wat toch wel als een tekortkoming werd ervaren.

In de vorige programmaperiode richtte EFRO Oost-Nederland zich op R&D projecten. Dit soort projecten past bij de TRL-niveaus 4-7, wat betekende dat de steun vanuit EFRO stopte op het moment dat het prototype getest was in een relevante omgeving. De autoriteiten hebben ervaren dat de stap van de geslaagde ontwikkeling van een prototype naar daadwerkelijke marktintroductie vaak lastig is. Bijvoorbeeld omdat de markt nog niet is overtuigd van de potentie van een innovatie. Om hierop in te spelen, wordt EFRO Oost-Nederland voor het programma 2021-2027 uitgebreid met het onderdeel demonstratieprojecten. Hierbij komen nu ook projecten in de hogere TRL-niveaus 6-8 voor financiering in aanmerking.

Maar wat is EFRO nu eigenlijk?

De EU bestaat inmiddels uit 27 lidstaten die samen een oppervlakte hebben van zo’n 4 miljoen km2. Binnen zo’n reusachtig, multinationaal gebied valt te verwachten dat er sprake kan zijn van regionale economische verschillen. Om een stabiele en gezonde EU te behouden, is het van belang dat deze verschillen zoveel mogelijk worden weggenomen. Om dit te bereiken, is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het leven geroepen (EFRO). Hoewel EFRO in beginsel voornamelijk voor de minder ontwikkelde regio’s van de EU is bedoeld, is er ook budget beschikbaar voor de meer ontwikkelde regio’s. Daarom biedt EFRO ook hier in Nederland kansen aan bedrijven en organisaties die graag willen bijdragen aan een slimmer, groener en economisch sterker Europa.

Laat geen kansen liggen in de nieuwe EFRO-periode

Ondanks het feit dat EFRO toegankelijker wordt en er binnen een aantal programma’s meer typen projecten voor steun in aanmerking komen, blijft het belangrijk om goed in het achterhoofd te houden dat er nog steeds verschillende eisen zijn waar een kansrijk EFRO-project aan moet voldoen. Zoals eerder al even naar voren is gekomen, moeten alle projecten verband houden met innovatie dan wel energietransitie. Daarnaast is het van belang dat EFRO-projecten vaak worden uitgevoerd in consortiumverband, bestaande uit onder andere MKB-bedrijven en kennisinstellingen. Tot slot is belangrijk te weten dat EFRO-projecten gericht zijn op het versterken van de regionale economie, de valorisatie van kennis en het creëren van werkgelegenheid.

Aangezien diverse EFRO-openstellingen al zijn gestart of binnenkort van start gaan, is het van belang snel aan de slag te gaan met het indienen of voorbereiden van uw aanvraag indien u enthousiast bent geworden over de nieuwe mogelijkheden. Ondervindt u hierbij moeite? Of twijfelt u aan de kansrijkheid van uw aanvraag? Als fullservicebureau heeft Ignite Group ruime ervaring met het begeleiden van Europese subsidieprojecten, van voorbereiding tot aanvraag tot verantwoording. Wilt u de mogelijkheden voor uw projecten binnen het EFRO-programma bespreken, neem dan snel contact met ons op!

Tip: Bekijk via de link hieronder voor welke klanten wij al met succes EFRO-subsidies hebben aangevraagd:

Lees hier voor wie wij met succes subsidies hebben aangevraagd (vindsubsidies.nl)