Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Eerste oproep voor ‘Small scale projects’ Innovation Fund geopend

Home » Eerste oproep voor ‘Small scale projects’ Innovation Fund geopend

Eerste oproep voor ‘Small scale projects’ Innovation Fund geopend


De Europese Commissie heeft de eerste oproep voor zogeheten ‘Small scale projects’ in het kader van het Innovation Fund (IF) geopend. Het Innovation Fund is gericht op de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag. Voor de periode 2020-2030 zal het fonds zo’n € 10 miljard aan ondersteuning kunnen toekennen.

Met de nu gelanceerde eerste oproep voor ‘Small scale projects’, met identificatiecode InnovFund-SSC-2020, wordt er € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor kleinschalige projecten, oftewel projecten waarmee investeringen van minimaal € 2,5 miljoen en maximaal € 7,5 miljoen zijn gemoeid. De ondersteuning bedraagt maximaal 60% van de projectkosten.

Het Innovation Fund, dat één van ’s werelds grootste programma’s voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën is, wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de veiling van emissierechten uit het EU-emissiehandelssysteem oftewel het EU’s Emissions Trading System (EU ETS).

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 10 maart 2021. 

Meer weten over deze call? Neem dan contact op met onze consultants van Energie & Circulair.