Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Eerste oproep nieuwe ZonMw COVID-19 Programma

Home » Eerste oproep nieuwe ZonMw COVID-19 Programma

Eerste oproep nieuwe ZonMw COVID-19 Programma

ZonMw heeft de oproep binnen het COVID-19 Programma opengesteld. Het betreft de eerste oproep binnen dit al eerder aangekondigde nieuwe onderzoeksprogramma (de zogenaamde ‘second wave’).

Het COVID-19 Programma heeft drie centrale doelstellingen:

  • bijdragen aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen;
  • nieuwe kennis genereren over bestrijding van epidemieën en pandemieën; kennis genereren over diagnostiek, behandeling, herstel en preventie van COVID-19 en gerelateerde ziektes; en logistiek en aanvoerlijnen van benodigde materialen en apparatuur, data-vergaring/analyse, modellering en technische mogelijkheden om ontwikkeling van de pandemie te volgen en te voorspellen;
  • kennis genereren over de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen.

Daarnaast kent het programma drie aandachtsgebieden:

  • 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling;
  • 2. Zorg en preventie;
  • 3. Maatschappelijke dynamiek.

De nu gepubliceerde oproep richt zich op de eerste twee aandachtsgebieden. Voor aandachtsgebied drie volgt binnenkort een andere oproep.

Het doel van aandachtsgebied 1 is het opleveren van kennis voor de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, voor behandeling op maat en voor het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Het gaat om urgent benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

Het doel van aandachtsgebied 2 is om urgent onderzoek binnen de drie thema’s direct mogelijk te maken. Diverse typen onderzoek zijn mogelijk: evaluatietrajecten, actieonderzoek, effectstudies, stimuleringstrajecten doelmatigheidsonderzoek bij uitstel van behandeling/zorgmijding, organisatie van zorgvraagstukken, ontwikkeling van epidemiologische modellen en inventarisaties.

Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten en haalbaar zijn in de huidige situatie. Er zijn eisen met betrekking tot open science, FAIR data en open access publiceren.
Aanvragen kunnen worden ingediend door in Nederland gevestigde Universitair medische centra, niet-academische ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties.  Aanvragers worden aangemoedigd samenwerking te zoeken met relevante stakeholders en doelgroepen waar nodig en mogelijk.Voor deze subsidieronde is in totaal maximaal € 15 miljoen beschikbaar, waarvan € 8,5 miljoen voor aandachtsgebied 1 en € 6,5 miljoen voor aandachtsgebied 2. Per project is maximaal € 500.000 beschikbaar. De beoogde maximale duur van de projecten is 24 maanden. Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Projectideeën kunnen tot en met 14 mei 2020, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet. Uitgewerkte subsidieaanvragen kunnen vervolgens worden ingediend tot en met 15 juni 2020, 14.00 uur. Gehonoreerde projecten moeten uiterlijk 30 juli 2020​ van start gaan.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/covid-19-bottom-up-aandachtsgebied-1-en-2-projectidee-fase/