Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Duurzaam Ondernemen deze zomer centraal bij Ignite Group

Home » Duurzaam Ondernemen deze zomer centraal bij Ignite Group

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens en natuur en om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is de Klimaatwet opgesteld. Hierin zijn klimaatdoelen verwerkt voor de lange termijn met het ultieme doel dat de energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam is.

SDE+ subsidie voor duurzame energie

Om de doelstellingen te behalen is duurzaam ondernemen noodzakelijk. Dit wordt dan ook sterk aangemoedigd door de Rijksoverheid. Neem bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van bedrijven in de industrie. Om deze te verminderen wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd. Hiervoor kan met SDE+ subsidie aanvragen.

Toename in energiebesparing

Gelukkig zien steeds meer ondernemers het nut in van energiezuinige investeringen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ziet dan ook een stijging van het aantal aanvragen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Met name warmtepompen, zonnepanelen en isolatie voor bestaande constructies vinden gretig aftrek.

Recordbedrag voor MIA en Vamil

Voor de subsidieregelingen MIA en Vamil werd in 2018 zelfs een recordbedrag aangevraagd. Nederlandse bedrijven investeerden voor bijna € 4,4 miljard in groene technieken als elektrisch vervoer, duurzame gebouwen en circulair ondernemen. Dat is een miljard hoger dan een jaar daarvoor.

Klantencase, Vattenfall Solar Team en Klimaatakkoord

In de maanden juli en augustus besteden wij veel aandacht aan duurzaam ondernemen. Wij laten DB&P klanten aan het woord, we gaan in op de gevolgen van het Klimaatakkoord en we laten zien waarom wij al jaren sponsor zijn van het Vattenfall Solar Team (voorheen Nuon Solar Team).