Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Duurzaam investeren: hoe verandert uw fiscale voordeel via de EIA en MIA in 2018?

Home » Duurzaam investeren: hoe verandert uw fiscale voordeel via de EIA en MIA in 2018?

Duurzaam investeren: hoe verandert uw fiscale voordeel via de EIA en MIA in 2018?

BLOG – Gaat u investeren in energie- en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? In 2018 is via de bekende fiscale regelingen EIA en MIA in totaal € 246 miljoen subsidie beschikbaar om dergelijke investeringen financieel aantrekkelijk te maken voor het bedrijfsleven. Via de regelingen mag u dit jaar tot 54,5% (EIA) en 36% (MIA) van de aanschafkosten in mindering brengen op de fiscale winst.

Voor 2018 zijn enkele veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de percentages, nieuwe bedrijfsmiddelen op de Energie- en Milieulijst en de voorwaarden. Wat zijn de meest opvallende wijzigingen?

EIA percentage en omrekenfactor
Een kleine wijziging met betrekking tot de Energie Investeringsaftrek (EIA) is de verlaging van het percentage van 55% naar 54,5%. Daar staat tegenover dat de omrekenfactor voor generieke aanvragen gunstiger is geworden. Technieken of nieuwe bedrijfsmiddelen die een energiebesparing realiseren ten opzichte van de oude situatie, komen nu makkelijker in aanmerking voor de regeling. Ignite Group is gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke generieke aanvragen. Het is de moeite waard uw investering te laten onderzoeken door onze specialisten.

Energielabelsprong voor bedrijfsgebouwen
Voor bestaande bedrijfsgebouwen is de eis die aan de labelsprong wordt gesteld aangepast. De energieprestatie van het bedrijfsgebouw moet door het pakket van energie-investeringen voldoen aan minimaal label B en met minimaal drie labelsprongen zijn verbeterd om in aanmerking te komen voor EIA. Hierdoor tellen alleen investeringen in bedrijfsgebouwen met een label G tot en met D mee voor de EIA. Daarnaast wordt aan de omschrijving een aftopping toegevoegd. Deze aftopping zorgt ervoor dat het investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt ook direct bijdraagt aan de energiebesparing.

Warmtepompen
Niet alle warmtepompen komen dit jaar nog in aanmerking voor EIA. De eisen met betrekking tot de COP zijn strenger geworden, vanwege recente technologische vooruitgang.

Luchtbehandelingskasten
Voor kleine luchtbehandelingskasten is het aantal eisen drastisch verminderd. Alleen de rendementseis is nog van toepassing. Luchtbehandelingskasten komen in 2018 dus sneller in aanmerking.

LED-verlichting
Voor het toepassen van LED-verlichting in bedrijfsgebouwen zijn de eisen opnieuw strenger geworden. Bovendien komt LED-verlichting alleen nog in aanmerking voor subsidie wanneer het wordt toegepast in bestaande bouw of bij renovatie. Bij nieuwbouw geldt voor LED-verlichting geen EIA meer.

Facilitering opslag van energie: 4 nieuwe investeringen op de Energielijst
De inzet van flexibele systemen die vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans kunnen brengen, wordt steeds belangrijker nu de capaciteit van zonne-energiesystemen snel toeneemt. Om die snelle ontwikkeling te ondersteunen, wordt de EIA nu ook ingericht voor stimulering van investeringen voor het balanceren van energie in de energie-infrastructuur. Hiervoor zijn vier specifieke bedrijfsmiddelen en een generieke code in de regeling opgenomen: technieken gericht op (1) de opslag van elektriciteit in batterijen en toepassingen op het gebied van (2) power-to-gas, (3) power-to-heat en (4) smart grids.

Milieu Investeringsaftrek (MIA): 23 nieuwe investeringen subsidiabel
Ook de Milieulijst 2018 is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zo zijn er 11 investeringen van de lijst geschrapt, maar zijn er 23 nieuwe voor teruggekomen. Voorbeelden van de nieuwe bedrijfsmiddelen op de Milieulijst zijn een printersysteem voor ontinktbare watergedragen inkt, een glasversnipperaar voor de horeca, bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten, een installatie voor luierrecycling en apparatuur voor het afscheiden, transporteren en binden van CO2.

Circulaire economie binnen de MIA: recycling en vermindering grondstofverbruik
De circulaire economie is een belangrijk beleidsthema. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ zijn vijf sectoren aangewezen die prioriteit verdienen: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Belangrijke speerpunten zijn vermindering van grondstofverbruik en recycling binnen de MIA. Wel is er de voorwaarde dat investeringen zich niet binnen 5 jaar terugverdienen. Wanneer dit wel zo is, vindt de overheid het niet noodzakelijk financieel bij de dragen.

Bebouwde omgeving: BREEAM, GPR-gebouw en LEED
Duurzame gebouwen volgens de certificeringschema’s van BREEAM, GPR-gebouw en LEED, vallen net als voorgaande jaren onder de MIA. Voor distributiecentra en magazijnen zijn de eisen aan isolatie echter aangescherpt.

Weten hoe u de EIA en MIA maximaal kunt benutten dit jaar?
Ignite Group zoekt graag voor u uit voor welke investeringen u het belastingvoordeel van de EIA en MIA kunt benutten. De adviseurs van ons fiscale team weten hoe de regelingen optimaal kunnen worden toegepast, ook in combinatie met andere actuele subsidieprogramma’s. Ook zijn zij gespecialiseerd in het uitvoeren van de vaak complexe generieke berekeningen die u tienduizenden tot soms tonnen financieel voordeel kunnen opleveren. Benieuwd naar voorbeeldprojecten en uw kansen binnen de EIA en MIA? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.