Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Digitale zorg op afstand mogelijk voor kwetsbare personen

Home » Digitale zorg op afstand mogelijk voor kwetsbare personen

Speciale noodregeling: SET Covid-19

De speciale noodregeling, SET Covid-19, is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Door het beschikbaar stellen van subsidie kunnen meer technologische mogelijkheden worden gerealiseerd, zodat zorgaanbieders de mogelijkheid hebben om te videobellen met cliënten of de behandeling online te begeleiden.

Hulp nodig van leveranciers

Om zorg op afstand op korte termijn te realiseren heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leveranciers van apparatuur verzocht voldoende voorraad te reserveren voor deze zorg. De leveranciers geven bij de toewijzing voorrang aan de zorgsector. Daarnaast biedt de regeling een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Hiermee worden zorgorganisaties ondersteund in het maken van de juiste keuze, zodat de zorg zo snel mogelijk kan worden geïmplementeerd.

Implementatie van digitale toepassingen

Met de subsidie kunnen zorgaanbieders projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen betalen. Tot 40% van het bedrag kan worden besteed aan technologie, zoals de aanschaf van licenties of apparaten. Daarnaast mag het subsidiebedrag worden ingezet om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Het subsidiebedrag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000. Een eigen bijdrage is niet van toepassing.

Maximum aanvragen per organisatie

De regeling SET Covid-19 2.0 heeft een maximum van vijf gehonoreerde aanvragen per organisatie. Heb je als organisatie subsidie ontvangen uit de eerste regeling SET Covid-19? Dan ligt het maximum op vier gehonoreerde aanvragen. Daarbij dient iedere aanvraag voor een andere activiteit, per e-health technologie, gespecificeerd te zijn.

SET Covid-19 2.0

Er kwamen ruim 1700 aanvragen binnen voor de eerste noodregeling SET Covid-19. Door het grote aantal aanvragen is er € 77 miljoen extra beschikbaar voor SET Covid-19 2.0. De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg die aan te slag gaan met digitale zorg op afstand. Door de anderhalvemetersamenleving blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan technologische mogelijkheden voor zorg op afstand.

SET Covid-19 2.0 aanvragen?

Een aanvraag indienen voor SET Covid-19 2.0 is mogelijk van 27 juli tot en met 30 november 2020 of totdat het budget is uitgeput.