Zoeken
Sluit dit zoekvak.

DHI 8 augustus open: bijna €6 miljoen voor projecten van ondernemers in het buitenland

Home » DHI 8 augustus open: bijna €6 miljoen voor projecten van ondernemers in het buitenland

DHI 8 augustus open: bijna €6 miljoen voor projecten van ondernemers in het buitenland

BLOG – Bent u bezig met een export- of investeringsproject in het buitenland? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de subsidie Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). U kunt de komende weken een quickscan laten uitvoeren zodat u weet of u kans maakt zonder te veel tijd te steken in de voorbereiding. Absoluut de moeite waard, want de subsidie kan oplopen tot ton(nen) per project. Er is dit jaar nog € 5,75 miljoen te verdelen.

Veel ondernemers kennen de DHI als een regeling die zich vooral op projecten in ontwikkelingslanden richt. Maar dat is sinds dit jaar veranderd. Ook investeringen in ontwikkelde landen komen in aanmerking. Wel moet uw project een bijdrage leveren aan het duurzaam oplossen van een lokaal probleem, leert de ervaring. Weten wat de DHI-regeling, die u vanaf 8 augustus kunt aanvragen, u kan op leveren en hoe u uw slagingskans vergroot?

Het concrete doel van de DHI is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse bedrijven dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase al te onderzoeken of een export- of investeringsproject haalbaar is. Ook voor het demonstreren van een exportproduct of technologie, om aan te tonen dat deze toepasbaar is, is subsidie beschikbaar. U kunt als individuele ondernemer subsidie aanvragen, maar ook samen met eventuele samenwerkingspartners.

50% van uw kosten vergoed
Wanneer uw project wordt goedgekeurd, krijgt u tot 50% van de subsidiabele kosten vergoed. Voor demonstratieprojecten is de maximale bijdrage € 200.000 en voor haalbaarheidsprojecten en investeringsvoorbereidingsstudies € 100.000.

Welke projecten komen in aanmerking?
De subsidieverstrekker laat in haar beoordeling zwaar meewegen of een project plaatsvindt in een ontwikkelingsland en of het project daar een positief effect heeft op ‘de duurzame lokale ontwikkeling’. Projecten die de afgelopen jaren zijn gehonoreerd, zijn dan ook vaak investeringen die in ontwikkelingslanden bijdragen aan het verbeteren van heel primaire behoeften. Zoals projecten op het gebied van voedsel, bouw en drinkwater. De projecten zijn ook praktisch van aard. Geen technologische hoogstandjes maar juist relatief eenvoudig en probleemoplossend.

Tegenstrijdige voorwaarden
Waar ondernemers die de afgelopen jaren DHI wilden aanvragen wel tegenaan zijn gelopen, zijn de tegenstrijdige voorwaarden die de overheid aan de regeling heeft gekoppeld. Zo moet u aangeven dat u ervaring heeft in het land waar uw project wordt uitgevoerd of waar de investering wordt gedaan. Maar u mag het gebied ook weer niet te goed kennen. Het project hoeft niet (meer) in een opkomende markt of ontwikkelingsland te worden uitgevoerd, maar investeren in het doelland moet wel gepaard gaan met potentiele risico’s, waardoor een overheidsbijdrage gerechtvaardigd is. Wij gebruiken onze ervaring met deze regeling graag om uw project, ondanks deze tegenstrijdigheden, in de aanvraag toch zo scherp mogelijk neer te zetten.

Komt u in aanmerking? Doe de quickscan
Als ondernemer wilt u niet te veel tijd kwijt zijn aan voorbereidingen en uitzoekwerk rond subsidieaanvragen, wanneer u niet weet of uw project ook kans maakt. Juist daarom is bij deze regeling de aantrekkelijke quickscan ingevoerd. U kunt uw projectidee vroegtijdig in het traject door de subsidieverstrekker laten checken op de slagingskans. Ignite Group kan dit vanzelfsprekend voor u regelen. Bij groen licht kunt u aan het werk met de volledige aanvraag, inclusief sluitende. Ook daar kunnen wij u in ondersteunen.

Ignite Group consultant Wilbert Roerdink.