Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Details bekend van nieuwe subsidie voor coronabanen in het hoger onderwijs

Home » Details bekend van nieuwe subsidie voor coronabanen in het hoger onderwijs

Details bekend van nieuwe subsidie voor coronabanen in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de binnenkort startende Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs.
Met deze in het onlangs uitgebreide steun- en herstelpakket voor banen en economie al aangekondigde nieuwe regeling biedt OCW financiële steun aan universiteiten en hogescholen voor tijdelijke coronabanen. Het gaat hierbij om tijdelijk ondersteunend personeel om de continuïteit van het onderwijs tijdens de COVID-19-crisis te kunnen waarborgen.Vanuit de in januari 2021 te publiceren regeling is komend jaar in totaal € 19,4 miljoen subsidie beschikbaar, waarmee universiteiten en hogescholen budget krijgen voor circa 1200 voltijds fte tijdelijke coronabanen (500 fte voor universiteiten en 700 fte voor hogescholen). Het maximale subsidiebedrag dat per instelling kan worden verstrekt, is opgenomen in bijlage 1 bij de regeling.
Aanvragen kunnen van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/15/subsidieregeling-coronabanen-in-het-hoger-onderwijs