Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Derde UIA-oproep open: tot € 5 miljoen subsidie voor stedelijke innovatieprojecten

Home » Derde UIA-oproep open: tot € 5 miljoen subsidie voor stedelijke innovatieprojecten

Derde UIA-oproep open: tot € 5 miljoen subsidie voor stedelijke innovatieprojecten

NIEUWS – De Europese Commissie heeft de derde oproep gelanceerd voor de Urban Innovative Actions (UIA).

Het UIA-initiatief is gericht op het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die verband houden met duurzame stedelijke ontwikkeling en die relevant zijn voor de hele Europese Unie. Het initiatief is vooral bedoeld om steden de ruimte en middelen te bieden om gedurfde en onconventionele ideeën voor de aanpak van onderling samenhangende uitdagingen uit te proberen. Door te experimenteren zal blijken hoe deze oplossingen in de werkelijkheid uitpakken.

Voor wie en wat?
Steden of groepen van steden met ten minste 50.000 inwoners kunnen binnen de nu geopende oproep subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op één van de vier onderstaande onderwerpen:

  • aanpassing aan klimaatverandering;
  • luchtkwaliteit;
  • huisvesting;
  • banen en vaardigheden in de lokale economie.

Projecten moeten innovatief en van goede kwaliteit zijn, moeten in overleg met belangrijke stakeholders worden opgezet en uitgevoerd, en moeten bovendien resultaatgericht en overdraagbaar zijn.

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 5 miljoen per project. In totaal is er voor de derde UIA-oproep een indicatief budget van € 80 à € 100 miljoen beschikbaar, afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Aanvragen kunnen tot en met 30 maart 2018 worden ingediend.

Gespecialiseerd EU team
Is uw interesse gewekt? Het EU-team van Ignite Group is gespecialiseerd in regelingen als het UIA-initiatief en beschikt over de juiste contacten om u verder te helpen.

Wij waren in de vorige calls betrokken bij drie UIA-aanvragen waarbij wij onze opdrachtgevers hebben ondersteund bij de projectontwikkeling, het samenstellen van projectconsortia en het aanvragen en indienen van deze aanvragen. De drie aanvragen hadden betrekking op:

  • een project in Engeland dat een oplossing wil bieden voor de ecologische schade en bronuitputting veroorzaakt door huishoudelijk plastic afval;
  • een Nederlands project op het gebied van hergebruik van bouw- en sloopafval;
  • een Nederlands project op het gebied van energietransitie in de gebouwde omgeving.

Tips en ‘lessons learned’
Neem via onderstaand formulier geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, of vraag ons factsheet aan met zowel tips voor de huidige call als ‘lessons learned’ uit de vorige calls.

[contact-form to=’[email protected]’ subject=’Aanvraag Factsheet UIA 2018′][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][/contact-form]