Zoeken
Sluit dit zoekvak.

DEI+ subsidie voor een circulaire economie

Home » DEI+ subsidie voor een circulaire economie

Het gaat om een thema voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op een circulaire economie, een uitbreiding van het thema recycling en hergebruik van afval. De uitbreiding van de subsidieregeling sluit aan op de maatregelen in het Klimaatakkoord. Projecten dienen dan ook bij te dragen aan de CO2-reductie.

Thema’s

Voorstellen die aansluiten op één van de volgende thema’s kunnen een aanvraag indienen:

  • Recycling
  • Refurbishment en hergebruik van kunststoffen
  • Textiel
  • Meubels en matrassen

Indienen voor 22 september 2019

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 augustus tot en met 22 september 2019 en uw project moet voor het einde van 2020 zijn afgerond. Aanvragen worden behandeld volgens het ‘first come, first serve’ principe.