Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De Winnovation-methode

Home » De Winnovation-methode

De Winnovation-methode legt zich toe op het tot ontwikkeling brengen van radicale innovatie vanaf het eerste stadium (de pre-seed fase). De methode is gebaseerd op het principe dat elke inbreng in de innovatie geloond wordt met een certificaat, welke een waarde betekent.

Dus een ieder die tijd, kennis, geld en/of middelen inbrengt om de innovatie vooruit te helpen, verkrijgt in ruil daarvoor certificaten. De waarde van de toebedeelde certificaten wordt op elk moment in het proces bepaalt door een interne markt van certificaathouders aan wie de certificaten kunnen worden aangeboden. Dus de mede-innovatie-eigenaren bepalen de waarde van een innovatie op een bepaald moment.

  1. Deze methode voorkomt twee dingen die bij een vroege innovatie vaak vertragend werken:
    de discussie rondom de waardering van de inbreng van derden bij een innovatie (de waardebepaling) in een te vroeg stadium
  2. de discussie rondom het thema belonen in geld van een inbreng (het gebrek aan liquiditeit bij een vroege innovatie)

Boudewijn heeft de afgelopen tien jaar de methode verder uitgewerkt en in de praktijk een aantal keren toegepast. Zelf heb ik acht jaar geleden het onderdeel Funding verder uitgewerkt in de methode.
Na al die jaren concludeerden wij dat de methode theoretisch goed werkt, maar dat het zwakke punt zit in het ontbreken van een goede markt-facilitator voor de markt in de certificaten. Het beste is als er een fonds zou zijn (het rainmaker fund) welke als onafhankelijke derde (een soort bank) het verkeer van certificaten regelt en ook zelf in staat is certificaten tegen een inbreng in liquiditeit te nemen wanneer het innovatie proces dat vereist.

Een innovatiefonds. Een revolving fund (immers als de innovatie slaagt, verkoopt men de certificaten aan een derde marktpartij) welke het mogelijk maakt radicale innovaties door de pre-seed fase heen te helpen.
Een oplossing voor het gegeven dat het juist het gebrek is aan deze radicale innovaties waardoor Nederland steeds meer achterloopt in de wereld op innovatiegebied.

Auteur: Bernd Mintjes