Zoeken
Sluit dit zoekvak.

,,De MIT-subsidie gaf ons meer ruimte om te innoveren en het laatste zetje in de rug om ons project uit te voeren’’

Home » ,,De MIT-subsidie gaf ons meer ruimte om te innoveren en het laatste zetje in de rug om ons project uit te voeren’’

,,De MIT-subsidie gaf ons meer ruimte om te innoveren en het laatste zetje in de rug om ons project uit te voeren’’

Sam van Gentevoort, directeur van Vertaalbureau Perfect, haalde tijdens de vorige aanvraagronde van de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) bijna een ton op voor zijn innovatieproject. Van Gentevoort zegt dankzij de MIT meer ruimte te hebben gekregen om te kunnen innoveren en noemt de subsidie ,,het laatste zetje in de rug dat nodig was om ons innovatieve idee uit te voeren’’.

Honderden innovatieve Mkb-bedrijven profiteerden afgelopen najaar van de MIT. Overweegt u dit voorjaar jaar ook MIT-subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld voor een haalbaarheidsonderzoek of een R&D-samenwerkingsproject? Wacht niet te lang met de voorbereiding en houd rekening met de regionale verschillen.

Nog een succesverhaal komt van SO! Sport die een mobiele app heeft ontwikkeld waarmee leden van sportclubs geld kunnen verdienen voor hun club. SO! Sport ontving een substantiële bijdrage voor het project, en is nu bezig het project uit te voeren.
De positief beschikte aanvragen van Ignite Group waren voor projecten binnen verschillende topsectoren, van vroegtijdige geslachtsbepaling bij kippen tot aan een nieuwe modulaire afvalverwerkingsmachine. Andere voorbeelden strekken zich uit van puur technische innovaties zoals een nieuw sportwagen chassis tot aan de meer creatieve projecten. Zoals de ontwikkeling van een virtual reality app om door de tijd te reizen op historische locaties.

Samenwerken? Check regionale verschillen
De MIT-regeling is sinds vorig jaar verdeeld in een aantal regionale programma’s met elk een eigen budget: Noord, Oost, West en Zuid. Binnen elk gebied is er een andere focus die is vertaald naar regionale innovatieagenda’s. In regio Oost zijn projecten uit de topsectoren Energie, Agrofood, HTSM en Health als ‘hot’ bestempeld. Deze sectoren spelen ook in Zuid een hoofdrol (met uitzondering van Energie), maar daar hebben ook logistieke en chemische innovaties een streepje voor. In Noord spreken ze van uitdagingen, op het gebied van gezondheid, duurzame landbouw & bio-economie en een schone energie en watervoorziening. En in regio West staan de stromingen kennisvalorisatie en duurzaamheid centraal.

Geldstromen
Ook de geldstromen, eisen en de uitvoerende subsidie-instanties zijn in elk landsdeel anders. Wanneer u subsidie aanvraagt voor een samenwerkingsproject met een samenwerkingspartner uit een andere windstreek, doet u er goed aan de voorwaarden en kansen voor een MIT-aanvraag in beide regio’s te vergelijken. Zo heeft Ignite Group de vorige aanvraagronde een samenwerkingsproject begeleid van een Utrechtse onderneming en een bedrijf in het oosten van het land. In de regio Oost wordt als enige de subsidie achteraf uitgekeerd. Het zal niet verbazen dat deze samenwerkende partijen ervoor hebben gekozen de subsidie in West aan te vragen, waardoor zij het geld hebben ontvangen vóór de uitvoer van het project.

Business case
Bij het schrijven van de aanvraag neemt de business case de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in. De overheid wil projecten met economische potentie voor de regio en het land. Dat deze potentie aanwezig is, moet worden aangetoond door verstandig om te gaan met de beschikbare informatie. Zo is het raadzaam te laten zien dat een project uniek is, dat er voldoende kennis van de markt is en dat er relevante ketenpartners zijn betrokken. Zo hebben we veel projecten bijgestaan in het juist verwoorden van de marktkennis die vaak wel aanwezig is in een organisatie, maar niet altijd op papier staat. Voorbeelden zijn een heldere waarde propositie, beschrijving van de inkomsten en kosten voor de aanvrager en eindgebruiker en de marktbenadering.

Wacht niet op officiële publicatie
De regeling is nog niet officieel gepubliceerd. Maar laat dat geen belemmering zijn om uw aanvraag alvast voor te bereiden. De openstelling van het onderdeel Haalbaarheid is op 10 mei a.s. De verwachting is dat er meteen massaal wordt aangevraagd. Bij de behandeling van de aanvragen geldt het principe ‘first come, first serve’, waardoor bedrijven die niet al op de eerste dag hun aanvraag indienen waarschijnlijk achter het net vissen.

De tender voor R&D-samenwerkingsprojecten loopt van 5 juli tot 1 september van dit jaar. Aanvragen worden op kwaliteit beoordeeld. Uitblinken kan op een aantal vlakken, maar voornamelijk op de business case. Om hier voldoende aandacht aan te kunnen besteden, is het van belang zo snel mogelijk te starten met de voorbereiding.

Ignite Group consultant Bart Leussink

Websites genoemde projecten:
www.fairlingo.com (Vertaalbureau Perfect)
www.so-sport.nl (SO!Sport)