Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De circulaire economie: nieuwe trend of old school?

Home » De circulaire economie: nieuwe trend of old school?

Beperkt door wet- en regelgeving

Met betrekking tot hergebruik lopen al een aantal trajecten met wisselend succes. Dit ligt niet altijd ligt aan de complexiteit van het product of proces. Bedrijven zien vaak wel de mogelijke oplossing voor dringende problemen, maar worden tegengewerkt door de huidige wet en regelgeving. Het ontbreekt aan stimulans en/of motivatie om de marktpartijen een goede oplossing te laten uit ontwikkelen voor het reduceren van bijvoorbeeld de emissie van benzine of andere milieuonvriendelijke dampen. Uit de afwezigheid van goede regelgeving of de handhaving daarop blijkt dat we toch nog een lange weg te gaan hebben. Heel specifiek vermeld ik ‘we’, want dit is niet iets van de politiek alleen en ook niet van een beperkt aantal bedrijven. Dit is toch iets waar ‘we’ allemaal wel ons steentje aan bij kunnen dragen.

Nieuwe trend of toch old school?

Terugkomend op de titel van deze blog: is de circulaire economie een nieuwe trend te noemen, een nieuwe ontwikkeling, of zijn we als hedendaagse consumenten gewoon een aantal zaken vergeten die onze ouders en voorouders goed voor ogen hadden en ook praktisch toepasten? Van onze ouders heb ik de eigen moestuin meegekregen als belevenis, maar ook het gebruiken van kliekjes. Als consultant zie ik de lessen van vroeger, die nu op een nieuwe wijze worden toegepast. Als de gebruikers van nu dat circulaire economie noemen, prima. De ouderen onder ons kloppen zich op de borst, old school heeft nog toekomst!

Is circulariteit een thema waar ook jouw onderneming zich mee bezig houdt? Zoals consultant Corné van Gool in dit artikel aangaf, zijn hiervoor diverse (subsidie)regelingen. Benieuwd of je in aanmerking komt? Download de whitepaper Duurzaam Ondernemen!