Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Corona-OverbruggingsLening weer aan te vragen vanaf 4 januari 2021

Home » Corona-OverbruggingsLening weer aan te vragen vanaf 4 januari 2021

Corona-OverbruggingsLening weer aan te vragen vanaf 4 januari 2021

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die in zwaar weer zitten vanwege COVID-19 kunnen van 4 januari tot 17 mei 2021 weer een aanvraag indienen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).
De Corona-OverbruggingsLening is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. De regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.De regeling stond voor de eerste keer open van 29 april tot 1 oktober 2020. Aanvragen die worden ingediend tijdens de tweede openstelling zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.Zie ook: https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/