Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Corona-OverbruggingsLening voor ruim 600 startups en scale-ups

Home » Corona-OverbruggingsLening voor ruim 600 startups en scale-ups

Corona-OverbruggingsLening voor ruim 600 startups en scale-ups

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen voor een totaalbedrag van naar verwachting € 217 miljoen. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage van Techleap.nl, die de COL-portal beheert en analyseert.
Een groot deel van de bedrijven die een COL hebben gekregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences krijgen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend.

Animo is groot

Bijna 1800 bedrijven vroegen van 29 april tot 1 juli, de peildatum voor de tussentijdse rapportage, meer dan € 630 miljoen COL-steun aan. Het overgrote deel (74%) van de aanvragers vroeg een overbruggingskrediet aan in de categorie van € 50.000 tot € 250.000, met een mediaan van € 240.000. De meeste aanvragen (59%) kwamen van startups, gevolgd door scale-ups (23%).
Van alle aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijk rond de 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting € 217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende € 83 miljoen voor 1 oktober uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL.

Over de COL

De Corona-OverbruggingsLening is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. De regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.
Zie ook: https://www.bom.nl/over-bom/actueel/meer-dan-600-startups-en-scale-ups-krijgen-corona-overbruggingsfinanciering