Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Corona-maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Home » Corona-maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Corona-maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Ook het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) neemt maatregelen in verband met het coronavirus. Het fonds zal voorlopig gewoon doorgaan met het in behandeling nemen van aanvragen bij alle regelingen, behalve bij de Deelregeling internationalisering creatieve industrie (SCIINTER) en bij de Vouchers Presentaties Buitenland. Het fonds is daarnaast continu in overleg met de overheid, de collega-cultuurfondsen en het veld om gepaste maatregelen te nemen.

Reeds ondersteunde projecten

Met betrekking tot projecten die nu zijn ondersteund en te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus stelt het fonds zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassingen of verplaatsing van het project in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.

Hierbij geldt:

  • als het evenement of project definitief is afgelast of verzet, mail dan de contactpersoon bij het fonds;
  • bij ontvangst van een automatisch gegenereerd bericht van het Stimuleringsfonds over eindverantwoording, maar het evenement of project is afgelast of verzet: mail dan de contactpersoon;
  • contact opnemen met het fonds is niet nodig als er twijfel is of het evenement of project doorgaat of niet. Contact opnemen hoeft pas bij definitief afgelasten of verzetten.

Belangrijk is wel dat het fonds inkomstenderving van zzp-ers in verband met nog te maken uren binnen een gesubsidieerd project dat niet meer doorgaat niet kan vergoeden.

Aanvragen

Het fonds is gewoon operationeel en bereikbaar via mail en telefoon, ondanks dat de fondsmedewerkers de komende tijd zoveel mogelijk vanuit huis werken.

Verder zijn de sluitingsdata ongewijzigd en de commissievergaderingen gaan door zoals gepland. Ook de behandeltermijn van een aanvraag blijft ongewijzigd.

Reeds ingediende aanvragen

Met betrekking tot aanvragen voor projecten die nog moeten worden voorgelegd aan een van de commissies geldt, dat de mogelijke invloed van de corona-uitbraak op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Bij een positief advies door de commissie wordt in dat geval eerst contact opgenomen met de aanvrager.

Internationale projecten

De Deelregeling Internationalisering en de Vouchers Presentaties Buitenland zijn tot nader order opgeschort. Er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend. Deze maatregel neemt het fonds vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met COVID-19, waardoor zeer veel projecten en presentaties niet kunnen plaatsvinden in het buitenland. Deze maatregel geldt ook voor de Voucherprocedure Internationalisering Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp.

Meer informatie

Zie voor meer informatie: https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/maatregelen_stimuleringsfonds_ivm_het_coronavirus/