Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Contracten slim maken met blockchain

Home » Contracten slim maken met blockchain

Let op: Deze blog is afkomstig uit 2017.
Ga voor actuele informatie over de financiering van ICT naar deze pagina.

Blockchain begon met de Bitcoin

Laat ik beginnen te vertellen dat er geen sprake is van één blockchain. Het is ooit allemaal begonnen bij de Bitcoin, maar dat is al lang niet meer de enige blockchain. Op dit moment zijn er honderden variaties op de Bitcoin-blockchain ontwikkeld, met elk z’n specifieke eigenschappen. Bij sommige van deze blockchains is het mogelijk een smart contract te registreren. De bekendste en hiervoor meest toegepaste blockchain is Ethereum.

Analyseer je een traditioneel contract dat twee partijen met elkaar zijn overeengekomen, dan zie je dat er een hoop als-dan-bepalingen in staan. Bijvoorbeeld; “als je me dit pand verhuurt dan betaal ik je maandelijks een x bedrag aan huur” of “als je me een x bedrag betaalt dan is dit schilderij jouw eigendom”. Dergelijke als-dan-bepalingen zijn bij uitstek geschikt om te automatiseren, en dat is precies wat een smart contract doet. Je kunt dus wel stellen dat het smart contract de vervanger is van het traditionele contract.

Ethereum beschikt over een eigen programmeertaal, genaamd Solidity, voor het programmeren van smart contracts. Deze taal maakt het dus mogelijk de bepalingen uit een contract in programmeertaal vast te leggen. Nadat een contract is geprogrammeerd moeten alle deelnemers akkoord geven op de inhoud van het contract voordat het in werking treedt. Zodra dit het geval is zal het contract worden geregistreerd in de betreffende blockchain en is het voor niemand meer mogelijk de inhoud van het contract aan te passen.

Registratie

Het computernetwerk waaruit de blockchain bestaat zal na de registratie zorgdragen voor de verwerking van het contract. Zodra aan een als-bepaling voldaan wordt, zal de dan-clausule automatisch in werking treden, zonder tussenkomst van een derde partij. En dat is gelijk het unieke van deze techniek; het werkt zonder de tussenkomst van bijvoorbeeld een notaris en is niet gebonden aan wetten. Het is dan ook bij uitstek geschikt voor het registreren van contracten tussen internationale partijen, maar ik sluit niet uit dat in de toekomst ook je hypotheekakte, je huwelijkse voorwaarden, je testament, enz. in een blockchain zullen worden geregistreerd.

Wellicht wat verder van je bed ligt de verdeling van de opbrengsten die gegenereerd worden in de muziekindustrie. Die zijn namelijk in de loop der jaren erg ondoorzichtig geworden. Het gevolg daarvan is dat het overgrote deel blijft hangen aan de strijkstok van platenlabels en partijen als Buma/Stemra. De vraag naar transparantie is groot, met name onder de artiesten. Om die reden zijn we ruim een jaar geleden met mijn bedrijf RB-Media en een aantal partners een project gestart waarbij we smart contracts gebruiken voor het vastleggen van deze afspraken in de blockchain. En dat is slechts één van de vele blockchain-initiatieven die bezig zijn met de inrichting van de grote technische revolutie!

GastBlog door Teun van Eil, Technical director bij RB-Media Internet Solutions.