Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?

Home » Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?

Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?

BLOG – Waarschijnlijk zijn ook in uw gemeente de collegeonderhandelingen in volle gang. Het moment waarop richting wordt gegeven aan de ambities en speerpunten voor de komende vier jaar. Ook het moment waarop wordt gekeken naar de financiële onderbouwing van deze plannen. Deze bestaat uit verschillende componenten, waaronder ook externe financiering vanuit de regionale, landelijke en Europese overheid. Weet u voor welke financieringsprogramma’s uw gemeente de komende jaren in aanmerking komt? Laat net als veel collega-gemeenten uw collegeplannen vrijblijvend screenen door externe subsidie- en overheidsexperts.

Vanuit Europa en de nationale overheid zijn er subsidiegelden beschikbaar gesteld waar ook gemeenten een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om investeringen en projecten op het gebied van werkgelegenheid, digitalisering, veiligheid, energietransitie en mobiliteit. Deze regelingen zijn niet altijd bekend binnen gemeenten, of er heerst veel onduidelijkheid over de voorwaarden en de wet- en regelgeving van deze internationale programma’s. Ignite Group is een ervaren partner op subsidiegebied en ondersteunt al een derde van alle Nederlandse gemeenten bij het vinden van de juiste subsidieprogramma’s voor gemeentelijke plannen en projecten.

Zelfs met ervaren subsidiedeskundigen in huis, is een sparringpartner welkom
,,Wij merken dat er nog veel onbekendheid is over met name die hele grote Europese subsidieprogramma’s en nationale programma’s. Die bestaan uit verschillende topics en openstellingen, met uiteenlopende eisen en regels waaraan je als gemeente moet voldoen. Zelfs met ervaren subsidiedeskundigen in het gemeentehuis, kan een gemeente vaak wel extra ondersteuning gebruiken bij het in kaart brengen en ontleden van deze programma’s. En voor deze deskundigen is het ook vaak prettig een externe sparringpartner te hebben met veel kennis van en inzicht in de diverse Europese agenda’s en openstellingen’’, legt Udo van Unen uit, overheids- en subsidieconsultant van Vindsubsidies.

Subsidie voor mobiliteitsvraagstuk
,,Een actueel thema binnen veel gemeenten is de mobiliteit, in relatie tot bijvoorbeeld het duurzaamheidsbeleid. Hoe ga je als gemeenten om met autovrije zones enerzijds en de bereikbaarheid van het centrum en de Retail anderzijds? Daarbij spelen allerlei belangen een rol. Voor het aanvliegen van dergelijke vraagstukken, is de komende jaren geld beschikbaar. Maar ook voor vraagstukken rond digitalisering, en cyber-security. Veelal algemene vraagstukken en problemen die in veel gemeenten binnen de EU spelen. En waarvoor dus ook vanuit de EU subsidieprogramma’s worden ingericht’’, licht Van Unen toe.

Screening van uw collegeplannen om uw maatschappelijke ambities te realiseren
Ignite Group voert de komende tijd screeningen uit van collegeplannen en zet voor gemeenten helder op een rij welke regionale, landelijke, maar vooral ook Europese subsidieprogramma’s de komende jaren aansluiten op de ambities van de gemeente. Van Unen: ,,Het is goed deze al in een vroeg stadium in beeld te hebben. Beschikbare gelden kunnen mede bepalend zijn voor de prioriteitstelling van de verschillende projecten en investeringen. Wij denken al met veel gemeenten mee, en kunnen ook die ervaring gebruiken voor uw gemeente.’’

Een van de gemeenten die op dit moment haar plannen laat screenen door Ignite Group is de Gemeente Schagen. ,,Het verwerven van subsidies is een vak. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden met betrekking tot het nieuwe collegeprogramma hebben wij Ignite Group gevraagd het programma te analyseren en de mogelijkheden voor subsidieverwerving in kaart te brengen” , aldus teamleider Ondersteuning van de gemeente Schagen.

Contact over het screenen van collegeplannen?
Wanneer u interesse heeft in het laten screenen van de collegeplannen in uw gemeente kunt u nu al contact opnemen. Wij maken graag, op geheel vrijblijvende basis, alvast een afspraak met u en/of de subsidiedeskundigen binnen uw gemeente om te presenteren hoe onze screening eruit ziet en hoe wij andere gemeenten op dit gebied adviseren.

U kunt contact opnemen met overheidsconsultants Tessa de Boer of Udo van Unen van Ignite Group via 088-2020400 of [email protected]/ [email protected].