Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Circulaire Ketenprojecten, wat verstaan we daaronder en hoe kun je daar subsidie voor aanvragen?

Home » Circulaire Ketenprojecten, wat verstaan we daaronder en hoe kun je daar subsidie voor aanvragen?

Circulaire Ketenprojecten, wat verstaan we daaronder en hoe kun je daar subsidie voor aanvragen?

Wat is een circulair ketenproject?

De circulaire economie heef tot doel duurzamer met grondstoffen om te gaan door deze langer en hoogwaardiger te blijven gebruiken. In een circulair ketenproject werk je met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan hierbij gaan om het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van processen, diensten of businessmodellen.

Voorbeelden van circulaire ketenprojecten zijn:

 • Het hergebruiken van producten of materialen door processen en systemen in de keten anders in te richten.
 • Inrichten van een dienst voor een ‘product als service’.
 • Ontwikkelen van een systeem voor het verhandelen van secundaire materialen.
 • Gebruik van alternatieve materialen: biobased en/of uit reststromen.

Hoe hoger jouw project op de R-ladder staat, hoe groter jouw kans op subsidie (voor meer details hierover zie ook deze blog).

Voorwaarden subsidie “circulaire ketenprojecten”

In de eerste helft van mei 2022 kan weer subsidie aangevraagd worden voor circulaire ketenprojecten. Dit jaar is er voor het eerst ongeveer €6 miljoen beschikbaar – maar naar verwachting wordt het budget weer op de eerste dag overtekend. Wees er dus snel bij!

Voor de subsidie “circulaire ketenprojecten” zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Circulaire product- of materiaalketen: De projectactiviteiten moeten zich richten op het circulair maken van een concreet product, proces of dienst (downcycling is uitgesloten). Technische en organisatorische uitzoek-, ontwikkelings- en testactiviteiten komen in aanmerking.
 • Samenwerking is verplicht: Het samenwerkingsverband bestaat uit 3-6 mkb-bedrijven of 2-5 mkb’ers en één groot bedrijf, met elk een concrete rol in de keten. Minimaal drie deelnemers moeten na afloop van het project samen blijven werken, bijvoorbeeld aan de marktintroductie.
 • Procesbegeleider inhuren: Bij de uitvoering van een circulair ketenproject moet het samenwerkingsverband een procesbegeleider inhuren. De procesbegeleider helpt om de samenwerking op te starten en/of te ondersteunen.
 • Looptijd: De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.
 • €20.000 subsidie per deelnemer: Elke samenwerkingspartner kan tot € 20.000 subsidie ontvangen – 50% van de subsidiabele kosten worden vergoed. Denk hierbij aan eigen kosten zoals uren en materiaal, en het inhuren van de procesbegeleider.

Meer subsidiemogelijkheden voor circulaire projecten

Voldoe je niet aan de bovenstaande subsidievoorwaarden, maar heb je wel een circulair project(idee)? Gelukkig zijn er nog meer subsidies die je alleen of met een samenwerkingspartner aan kunt vragen:

 • DEI+ (opent op 1 april 2022): Onder het DEI+ thema Circulaire Economie vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO₂-reductie in Nederland. De regeling is voor pilot- of demonstratieprojecten die meer dan €3 miljoen subsidie vragen. Voor projecten die minder dan €3 miljoen nodig hebben is er de subsidieregeling ‘DEI+ circulaire economie’, deze is op dit moment echter tijdelijk gesloten.
 • Topsector Energie, TSE Onderzoek & Ontwikkeling (opent op 1 april 2022): Deze subsidie is voor onderzoek en ontwikkeling naar mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten. Samenwerking met andere bedrijven of onderzoekers is verplicht. De oplossing moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben.
 • MIT R&D (opent op 1 juni 2022): De MIT R&D subsidie is voor mkb-ondernemers die samen met andere mkb’ers producten, productieprocessen of diensten ontwikkelen of vernieuwen. De subsidie bedraagt per mkb-deelnemer ten minste € 25.000 en ten hoogste € 175.000.

En als je Europese ambities hebt zijn er ook tal van mogelijkheden voor jouw circulair project, zoals LIFE, HorizonEurope, Interreg, en EIC Accelerator. Dus heb je een circulair projectidee en wil je meer informatie over één van bovenstaande subsidies? Wacht dan niet langer en neem direct contact met ons op via [email protected] of bel naar: 088-2020400