Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Binnenkort subsidie voor activiteiten rond ‘sleepwetreferendum’ | Vindsubsidies

Home » Binnenkort subsidie voor activiteiten rond ‘sleepwetreferendum’ | Vindsubsidies

Binnenkort subsidie voor activiteiten rond ‘sleepwetreferendum’

NIEUWS – De Referendumcommissie is van plan om in de loop van november een vernieuwde Subsidieregeling raadgevend referendum te publiceren. Dit ten behoeve van het in maart te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv, ook bekend als de ‘sleepwet’).

De planning is verder om in de eerste helft van december het formulier beschikbaar te stellen waarmee subsidie kan worden aangevraagd. Vanaf het moment dat het formulier beschikbaar is, kunnen aanvragen voor subsidie bij de Referendumcommissie worden voor ingediend. De datum waarop de formele indieningstermijn aanvangt, moet nog worden bekendgemaakt.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling raadgevend referendum is het ondersteunen van activiteiten in Nederland die tot doel hebben het publieke debat over de wet, die aan een referendum wordt onderworpen, te bevorderen.

In aanmerking voor subsidie komen natuurlijke, meerderjarige, personen die in Nederland wonen én rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd, met uitzondering van verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid.

De subsidie bedraagt maximaal € 5000 voor natuurlijke personen en minimaal € 5000 en maximaal € 50.000 voor rechtspersonen.

Misbruik/gesjoemel
De regeling is voor het eerst gebruikt voor het Oekraïne-referendum van 6 april 2016. Na dat referendum is een evaluatie uitgevoerd, waaruit bleek dat van de ruim € 1,6 miljoen verstrekte subsidie tienduizenden euro’s niet gebruikt waren waarvoor ze bedoeld waren. Soms lag het gesjoemel er zelfs zo dik bovenop dat de Referendumcommissie het geld ook terugvroeg, maar de nodige twijfelachtige facturen werden wel betaald.

Naar aanleiding van die ervaring is besloten om enkele wijzigingen door te voeren, die hun plek krijgen in de binnenkort te publiceren vernieuwde regeling.