Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Bedrijfsoverdracht en Innovatie

Home » Bedrijfsoverdracht en Innovatie

Stappenplan voor ‘verkoopklaar’ maken bedrijf

De komende periode gaat men vanuit het Ministerie van EZ de ingeslagen weg voortzetten naar meer bewustwording, voorlichting en uitdragen van kennis te aanzien van bedrijfsoverdracht voortzetten. Specifiek aandachtspunt hierbij is het tijdig beginnen met de oriëntatie en het verkoopklaar maken. Hiervoor zijn diverse stappenplannen opgesteld en via internet beschikbaar. De Kamer van Koophandel heeft een “verkoopklaar test” ontwikkeld waarbij met name wordt ingezoomd op het financiële aspecten maar ook sociale en emotionele aspecten komen hierbij aan de orde.

Waar blijft de kennis aangaande innovatie bij bedrijfsoverdracht?

Wat ik hierbij meestal mis zijn de issues inzake innovatie en ontwikkeling. Bij veel bedrijven, met name de bedrijven met 10 of minder medewerkers, is de ondernemer vaak zelf de motor achter de innovatie en ontwikkeling en is er een groot risico dat dit na de overdracht verloren gaat. Hierdoor is er een wezenlijke kans dat de overdracht in één van de stadia zal gaan mislukken.

Begin op tijd met het borgen van kennis

Het is van belang dat de innovatie en ontwikkeling zo goed mogelijk wordt ge-embed in de organisatie om de continuïteit hiervan te waarborgen. Ook kan de ontwikkeling gekwantificeerd worden door de activering van deze kosten op de balans. Activering vindt dan plaats op zogeheten ‘fair value’ basis, waarmee het geldgenererend vermogen van de ontwikkeling op de balans zichtbaar wordt. De basis hiervoor is een realistische kijk op de businesscase met behulp van geaccepteerde waarderingsmethodieken zoals de discounted cashflow methode. Door hier vroegtijdig mee te beginnen voorkomt dit teleurstellingen achteraf en stelt men hiermee zichzelf in staat om tijdig te anticiperen op de eventuele tekortkoming hierin.

1 Brief van Minister van Economische Zaken H.G.J. Kamp aan de Tweede kamer d.d. 11-09-2013.