Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Alles wat je moet weten over: business angels

Home » Alles wat je moet weten over: business angels

In navolging van de Verenigde Staten en Engeland zien we eind jaren tachtig het fenomeen business angel ook in Nederland opkomen. De eerste generatie particuliere investeerders bestond vooral uit succesvolle software-on­dernemers die tijdens de automatiseringsboom hun bedrijf goed wisten te verkopen. De afgelopen vijftien jaar zijn daar nog enkele duizenden ondernemers bijgekomen. Naast succesvolle ict- en internetondernemers zijn dat vooral ba­byboomers die ruim voor hun pensioen het (familie)bedrijf van de hand hebben gedaan.

Business Angels in Nederland

Alles bij elkaar telt Nederland op dit moment naar schatting tweeduizend actieve infor­mals die 1,5 à 2 miljard euro hebben geïnvesteerd. Naast deze actieve informals zijn er bij benadering nog zo’n 5.000 à 10.000 potentiële angels (ook wel virgin angels genoemd), die wel het geld en de achtergrond hebben, maar nog niet actief hebben geïnvesteerd.

Kenmerken van een business angel

Een business angel investeert met name in de (pre)start- en vroege groeifase van een bedrijf. Het gaat in de regel om bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro. Naast geld brengt een business angel ook kennis en ervaring in en stelt hij zijn persoonlijke netwerk beschikbaar voor de ondernemer. Enkele andere kenmerken van een business angel:

  • Business angel: Netwerken
    Een business angel werkt in toenemende mate samen in syndicaten en business angel netwerken (BAN). Het voor­deel is dat ze daardoor kennis en ervaring kunnen delen, meer financiële armslag hebben en de risico’s beter kunnen spreiden.
  • Business angel: Bemoeienis
    Een business angel is bij uitstek geschikt om jonge ondernemingen (start- en snelle groeifase) te begeleiden. Typisch voor een business angel is dat hij zich bemoeit met de dagelijkse gang van zaken. Vooral in het begin, direct na de investering, is een business angel nadrukkelijk aanwezig. Naarmate het bedrijf steviger op de rails staat trekken ze zich enigszins terug.
  • Business angel: Business devil
    Een gevaar dat altijd op de loer ligt is dat een business angel verandert in een business devil. Bijvoorbeeld als de investeerder het roer overneemt omdat hij denkt dat hij het zelf beter kan. Of dat een business angel de ondernemer eruit probeert te werken omdat hij denkt beter af te zijn zonder hem. Ook kan een business angel een volgende investeringsronde blokkeren door onredelijke eisen te stellen of door plotseling weg te lopen van de onderhandelingstafel.

Ondanks deze kansen op conflict zal een business angel er alles aan doen om tot een goede samenwerking te komen. Daar heeft hij zelf alle belang bij, om zijn investering niet in gevaar te brengen. De betrokkenheid en mentale steun van een business angel zal overigens alleen effect hebben als een ondernemer openstaat voor zijn advies en begeleiding. Als dat niet zo is, moet de ondernemer zich goed afvragen of een business angel wel de juiste partner voor hem is.