Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Alle ESF-projecten met einddatum 1 maart 2020 of later met zes maanden verlengd

Home » Alle ESF-projecten met einddatum 1 maart 2020 of later met zes maanden verlengd

Alle ESF-projecten met einddatum 1 maart 2020 of later met zes maanden verlengd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) gewijzigd teneinde de duur van lopende projecten te verlengen in verband met de coronacrisis.
Vanwege de grote impact van de coronacrisis is een groot deel van de in uitvoering zijnde ESF-projecten stil komen te liggen. Dankzij de nu gepubliceerde wijziging van de ESF-regeling wordt de duur van alle projecten met een einddatum van 1 maart 2020 of later met zes maanden verlengd.Hiermee krijgen subsidieontvangers dus meer tijd om tot uitvoering en afronding van het gesubsidieerde project te komen.

Lees verder:

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20179.html