Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Al veel aanvragen voor een investering vanuit het Nationaal Groeifonds

Home » Al veel aanvragen voor een investering vanuit het Nationaal Groeifonds

Al veel aanvragen voor een investering vanuit het Nationaal Groeifonds


Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam. De grote steden kloppen al en masse aan bij het Nationale Groeifonds met projecten, zo bericht het Financieele Dagblad. Het fonds, met € 20 miljard in kas, investeert de komende vijf jaar in grote projecten op het gebied van infrastructuur, innovatie en kennisontwikkeling. De eerste miljarden zijn dus al gereserveerd. Hoe zorg je als grote ambitieuze gemeente dat je niet te laat bent om ook een graantje mee te pikken uit dit fonds?.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds zijn groot in omvang, minimaal €30 miljoen per project. Vanwege de energietransitie zullen projecten die goed zijn voor de verduurzaming van Nederland een investering krijgen, zo luidt de verwachting. De rij van grote gemeenten en steden die een donatie vragen uit het fonds is lang, en het gaat om enorme investeringen. Zo vraagt Amsterdam € 5 miljard voor het doortrekken van de noord-zuidlijn naar Schiphol en willen Rotterdam en Den Haag samen € 3 miljard voor het versterken van de regionale economie. Grote gemeenten, anders dan de randstad, met omvangrijke investeringen in infrastructuur of energietransitie op stapel, hebben -voorlopig- het nakijken

Hoe zorg je als gemeente dat je niet achter het net vist bij dergelijke grote miljardenimpulsen van de regering?

Overheidsconsultant Udo van Unen van Ignite Group is veel in gesprek met gemeenten over het voorbereiden op en inzetten van grote financieringsprogramma’s. ,,Daar waar het gaat om verwerving van externe financiering voor gemeentelijke projecten, zijn veel gemeenten te afwachtend. Dat komt omdat op het moment dat een geldstroom wordt aangekondigd, er vaak nog een heleboel onduidelijkheden zijn. Maar ondanks die onduidelijkheden moet je toch alvast starten met de voorbereiding, want anders ben je te laat. Zorg er daarom als gemeente voor dat je goed op de hoogte bent van actuele, maar ook van aankomende financieringskansen. Bepaal ook voor welke lokale en regionale ambities je een lobby wil voeren. Bereid alvast een sterke coalitie van partners voor waarmee je laat zien dat je plannen breed gedragen worden in de regio. Dan kun je op het moment dat zich een kans voordoet meteen schakelen, of gemakkelijker aansluiten in het lobbyproces.’’

Hulp bij anticiperen op grote (Europese) geldstromen voor overheden

Ignite Group helpt gemeenten en provincies met het matchen van doelen, ambities en projecten met financieringsprogramma’s. Met actuele regelingen, maar ook met grote geldstromen die nog worden verwacht. Bijvoorbeeld op Europees niveau. Deze matching is, tezamen met het opstellen van een prioriteitenagenda en creëren van intern draagvlak, een belangrijk element in de voorbereiding om later kansrijk een aanvraag te kunnen doen voor een groot (Europese) financieringsfonds. 

Contact met onze overheidsconsultants