Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Accountants vrezen claims door fraudegevoeligheid NOW-regeling

Home » Accountants vrezen claims door fraudegevoeligheid NOW-regeling

Accountants vrezen claims door fraudegevoeligheid NOW-regeling

Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat onder accountants onrust heerst over hun rol bij de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
De overheid eist een accountantsverklaring van werkgevers om misbruik van de vanwege de coronacrisis in het leven geroepen loonsubsidie te voorkomen. Maar accountants vinden dat zij daardoor grote aansprakelijkheidsrisico’s lopen, omdat standaarden ontbreken, de maatregel fraudegevoelig is én oneerlijk uit kan pakken.

Tussen hamer en aambeeld

Het kabinet trekt met de NOW miljarden uit om de loonkosten te subsidiëren van bedrijven waar de omzet vanwege corona wegvalt. Voor de eindafrekening later dit jaar wil uitkeringsinstantie UWV onder meer kunnen terugvallen op een accountantsverklaring, maar wat daarin precies moet staan is nog onduidelijk.
Accountants zijn daardoor volgens het FD bang om tussen hamer en aambeeld te belanden, als straks blijkt dat er op grote schaal misbruik is gemaakt van de regeling.

Oneerlijk 

Ook zouden veel accountants worstelen met ‘de geest van deze met stoom en kokend water tot stand gekomen maatregel’.
“Stel, je hebt twee dezelfde ondernemers, bijvoorbeeld aannemers. De een heeft altijd zuinig gedaan en netjes geld in kas gehouden. De ander heeft zichzelf doorlopend dividend uitgekeerd en er privé een dikke villa voor neergezet. Dan kan de regeling oneerlijk uitpakken, omdat de zuinige aannemer eerst zijn geld moet opmaken, terwijl die andere wel steun krijgt. Dat is concurrentievervalsing en dus oneerlijk”, zo verduidelijkt John Weerdenburg, mede-eigenaar en accountant van Auxilium Adviesgroep, tegenover het FD.

Fraudegevoelig 

Daarbij komt dat de regeling fraudegevoelig is. Ondernemers moeten per maand percentages opgeven van het omzetverlies. Maar iets kan besteld of gekocht zijn, maar nog niet betaald. Ook kunnen bijvoorbeeld seizoensinvloeden een rol spelen. Vooral bij kleine mkb’ers die hun boekhouding door een administratiekantoor laten doen, stuiten accountants op ongecontroleerde cijfers.
Als vervolgens later dit jaar blijkt dat er fors misbruik is gemaakt van de NOW-regeling, vreest de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dat dit afstraalt op accountants. “Dan krijg je vragen als: waar was je morele kompas? Maar als de accountant niet tekent, zou het goed kunnen dat zo’n ondernemer je dan weer aansprakelijk stelt”, aldus NBA-woordvoerder Lukas Burgering.

Risico’s beperken

De NBA is gezien al het bovenstaande druk in overleg met de betrokken ministeries om de risico’s voor accountants te beperken en duidelijk te krijgen wat er precies in de NOW-accountantsverklaring moet komen te staan.
​Kijk voor meer informatie op: https://fd.nl/ondernemen/1342132/fraudegevoeligheid-now-subsidie-leidt-tot-onrust-onder-accountants