Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Accountants: bedrijven zullen flink deel noodsteun moeten terugbetalen

Home » Accountants: bedrijven zullen flink deel noodsteun moeten terugbetalen

Accountants: bedrijven zullen flink deel noodsteun moeten terugbetalen

Bij het aanvragen van steun uit de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) blijken veel bedrijven afgelopen voorjaar onbewust fouten te hebben gemaakt, die achteraf duur kunnen uitpakken.
Daarvoor waarschuwen accountants in Het Financieele Dagblad (FD). Volgens de accountants zijn de fouten vooral gemaakt door afzonderlijke onderdelen van grotere concerns, zoals dochterbedrijven of werkmaatschappijen. Daarvoor gelden aparte regels waarover aanvankelijk onduidelijkheid bestond.De door deze onduidelijkheid gemaakte fouten kunnen ertoe leiden dat bedrijven ‘die te goeder trouw steun hebben aangevraagd en daar in principe ook recht op zouden hebben, toch naar hun geld kunnen fluiten’, aldus het FD. De betreffende bedrijven moeten in dat geval de door het UWV verstrekte voorschotten terugstorten.”Bedrijven die dachten dat ze het goed gedaan hadden, maar het voorschot formeel onder een ander artikel hadden moeten aanvragen, lopen het risico dat het UWV straks bij de vaststelling van de subsidie zegt dat ze niet voldoen aan de eisen”, aldus Arjan Brouwer, partner en hoofd vaktechniek bij PwC.Christiaan Buizer, partner en belastingadviseur bij Grant Thornton, ziet in zijn praktijk ‘dagelijks’ bedrijven die ‘door onduidelijkheden en vervelende effecten’ in de regeling uiteindelijk veel subsidie zullen moeten terugbetalen. “Wij zien ondernemers die de regeling verkeerd begrepen hebben en ingevuld hebben en daardoor moeten terugbetalen, terwijl zij er wel recht op zouden hebben gehad als zij op de juiste manier hadden aangevraagd.”UWV en Sociale Zaken onderkennen het probleem. “We zien dat de huidige lijn van de regelgeving consequenties kan hebben voor werkmaatschappijen en zijn daarover in gesprek”, zo laat een woordvoerder weten tegenover het FD.

Strenge voorwaarden

Onder de NOW1-regeling konden bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% drie maanden lang tot 90% van hun loonkosten vergoed krijgen. Om geschuif met omzetten en personeel binnen een concern te voorkomen, konden werkmaatschappijen aanvankelijk niet afzonderlijk subsidie krijgen. Onder druk van werkgevers en vakbonden maakte SZW-minister Koolmees dat na een paar weken alsnog mogelijk, zij het onder strenge voorwaarden, zoals instemming van het personeel en een concernbreed verbod op bonussen, winstuitkeringen en inkoop van eigen aandelen.
Dit onderscheid tussen zelfstandige bedrijven en dochterbedrijven dreigt ondernemingen die een formeel onjuiste aanvraag hebben ingediend nu dus de das om te doen. Soms dachten ondernemers dat ze subsidie voor de hele groep konden aanvragen, of kwamen ze er pas later achter dat ze dat op grond van het later toegevoegde artikel hadden moeten doen.

Ontvangen voorschotten terug?

Bedrijven hebben inmiddels 80% van de subsidie als voorschot gekregen. Ze rekenen erop dat ze ook de ontbrekende 20% krijgen uitbetaald, “Maar bij bijna elke aanvrager die ik spreek moet juist een deel van het voorschot worden terugbetaald, tienduizenden tot honderdduizenden euro’s”, zegt Buizer.
De definitieve vaststelling van de subsidie door het UWV begint in oktober, maar zal naar verwachting pas in 2021 worden afgerond. De vraag is of het UWV bedrijven dan alsnog de kans zal geven om hun fouten te herstellen. Volgens de NOW-regeling zelf hadden werkgevers het namelijk ‘onverwijld’ moeten melden als zich ‘andere omstandigheden’ voordoen die van belang kunnen zijn voor toekenning van de subsidie.

Terugbetalingsregeling op komst

Behalve door formele fouten kunnen bedrijven ook tegen een terugvordering van de NOW1-steun aanlopen als blijkt dat ze hun situatie bij het uitbreken van de coronapandemie te pessimistisch hebben ingeschat, waarschuwt Buizer. Ook als de omzet minder daalt dan voorzien, moet het voorschot geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.
Het UWV houdt in ieder geval zeker rekening met terugvorderingen, maar ondernemers krijgen de mogelijkheid om de betaling daarvan uit te smeren. Hoe die terugbetalingsregeling er precies uit gaat zien, wordt begin oktober bekendgemaakt, zo meldt het FD.Kijk voor meer informatie op: https://fd.nl/economie-politiek/1354516/accountants-verwachten-dat-bedrijven-aanzienlijk-deel-noodsteun-moeten-terugbetalen