Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvragen Regeling tegemoetkoming voor land- en tuinbouwondernemers COVID-19 nu al mogelijk

Home » Aanvragen Regeling tegemoetkoming voor land- en tuinbouwondernemers COVID-19 nu al mogelijk

Aanvragen Regeling tegemoetkoming voor land- en tuinbouwondernemers COVID-19 nu al mogelijk

RVO meldt er nu al aanvragen kunnen worden ingediend in het kader van de Regeling tegemoetkoming voor land- en tuinbouwondernemers COVID-19. De al eerder aangekondigde tegemoetkoming voor de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen is nog niet definitief, aangezien de Europese Commissie de regeling nog moet goedkeuren.

Concreet heeft de regeling voor de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw de vorm van een omzetschaderegeling met een budget van € 600 miljoen. De regeling is voor bedrijven in de genoemde sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Tegelijkertijd kan de sector een teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Daardoor hebben bedrijven te maken met doorlopende vaste lasten, maar ook met doorlopende productiekosten. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert. 

Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedraagt 40% van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020. In totaal is hier € 50 miljoen voor beschikbaar.

Aanvragen kunnen van 7 mei 2020 tot en met 4 juni 2020 worden ingediend via de website van RVO.
Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-sierteelt-voedingstuinbouw (Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw) en https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-fritesaardappeltelers (Tegemoetkoming fritesaardappeltelers)