Zoeken
Sluit dit zoekvak.

5 subsidies die IT-bedrijven in de gaten moeten houden in 2020

Home » 5 subsidies die IT-bedrijven in de gaten moeten houden in 2020

5 subsidies die IT-bedrijven in de gaten moeten houden in 2020

Waar liggen in 2020 de subsidiekansen voor IT-bedrijven? Uiteraard kan er voor IT-innovatie weer volop WBSO worden benut. En ook keert de populaire Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) komend jaar terug. Deze regelingen zijn bij de meeste IT-ondernemers wel bekend, maar welke, wellicht minder bekende subsidies, moet je volgend jaar ook in de gaten houden? Of te wel, denk eens out of the box; IT -innovatie is immers een hot topic binnen vele type bedrijven uit verschillende sectoren en provincies.

Ignite Group selecteerde 5 subsidies die interessant zijn voor IT-bedrijven in 2020:

1. De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) is nieuwe subsidiemogelijkheid voor scholing in het mkb. Deze subsidie kent vier subsidieonderdelen op het gebied van opleiding en ontwikkeltrajecten binnen mkb-bedrijven, waaronder het opzetten en implementeren van opleidings- en ontwikkelplannen en het aanbieden van praktijkleerplaatsen. Voor aanvragen van individuele bedrijven is de maximale subsidie € 24.999. Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000.

2. MKB Idee is bedoeld voor mkb’ers die investeren in de scholing en ontwikkeling van werknemers en daarbij een knelpunt moeten oplossen. Voor een innovatieve oplossing van deze belemmering is een subsidie van 100% van de gemaakte kosten beschikbaar. Het opleiden van personeel als gevolg van de digitalisering is één van de onderdelen en dus interessant voor IT-bedrijven om in te participeren. Het maximale subsidiebedrag is € 124.999.

3. Het MRE Stimuleringsfonds is een regionale regeling van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) die enigszins lijkt op de bekende MIT-subsidie en innovatieve samenwerkingsprojecten aanmoedigt. Er is subsidie voor Aanjaagprojecten (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en Uitvoeringsprojecten. Aanjaagprojecten kunnen voor maximaal 50% van de totaal subsidiabele kosten steun krijgen, Uitvoeringsprojecten voor maximaal 15%.

4. De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) is bestemd voor mkb-bedrijven in Drenthe, Friesland en Groningen die zich bezighouden met nieuwe externe ontwikkelingen zoals digitalisering en verduurzaming of veranderende marktomstandigheden door het vernieuwen van de interne organisatie, het verdienmodel of strategische samenwerkingen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 12.500 per project.

5. Het Active & Assisted Living (AAL)-programma van ZonMw stimuleert ICT-oplossingen die ouderen helpen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven. ZonMw verstrekt subsidie aan de Nederlandse partners in internationale projecten. Dit kunnen zowel gebruikersorganisaties, bedrijven, onderzoekers en gemeentes zijn. Projecten kunnen een omvang hebben van € 1 miljoen tot € 5 miljoen (totale kosten), met een maximum van € 2,5 miljoen aan subsidie per project. Voor Nederlandse (IT)partners, die worden gefinancierd door ZonMw, is in één project gezamenlijk maximaal € 500.000 beschikbaar.

Meer weten over bovenstaande regionale en landelijke programma’s (bijvoorbeeld wanneer je kunt aanvragen), of niet benoemde Europese subsidies (Horizon 2020, Fast Track to Innovation, EIC Accelerator) voor 2020? Onze IT-specialisten helpen je graag verder.