Zoeken
Sluit dit zoekvak.

€ 320 miljoen Europese LIFE-, CEF- en Interreg-subsidies | Vindsubsidies

Home » € 320 miljoen Europese LIFE-, CEF- en Interreg-subsidies | Vindsubsidies

€ 320 miljoen Europese LIFE-, CEF- en Interreg-subsidies voor Nederlandse projecten

NIEUWS – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat in 2016 in totaal 95 LIFE-, CEF Transport- en Interreg-projecten met Nederlandse partners € 320 miljoen aan Europese subsidie hebben ontvangen.

Dit staat in de rapportage 2016 over de programma’s LIFE, CEF Transport en Interreg. De programma’s richten zich op belangrijke Europese en Nederlandse thema’s als circulaire economie, duurzaam transport, kennisuitwisseling en klimaatverandering.

Interreg: hoge en succesvolle Nederlandse deelname
De drie Interreg-programma’s Noordzeeregio, Noordwest-Europa en Europe richten zich op thema’s als circulaire economie, duurzaam transport, klimaatverandering en regionale samenwerking. De Nederlandse deelname was ook in 2016 weer erg hoog en succesvol aldus RVO. In totaal werden 69 projecten met Nederlandse partners goedgekeurd. Deze projecten ontvangen samen meer dan € 87 miljoen subsidie.

Ignite Group consultant Nanny Bressers schreef al eerder over de kansen binnen Interreg voor ook het mkb, met name binnen bestaande Interreg-projecten. ,,Ondernemers kijken vaak geïnteresseerd naar de Interreg-programma’s, maar ook met een zekere mate van aarzeling. Interreg staat bekend als groot, bureaucratisch, veelomvattend en ingewikkeld. Maar wanneer je  als mkb’er aanvraagt bij een bestaand project, is de administratieve belasting een stuk minder. Dan gaat het om geld wat al is toegezegd door de EU aan diverse projecten die op bepaalde thema’s innovatieve samenwerkingen van mkb’ers clusteren.”

LIFE : 30% Nederlandse aanvragen goedgekeurd
LIFE is het financieringsinstrument voor het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Projecten die LIFE financiert vormen een brug tussen het Europese beleid en de uitvoering daarvan. Dat zijn bijvoorbeeld de Natura2000-projecten om het aantal plant- en diersoorten te vergroten. Of projecten die klimaatadaptatie op de agenda van gemeenten en andere overheden zetten. Een derde van de Nederlandse aanvragen is in 2016 goedgekeurd. Dat is het dubbele van het Europese gemiddelde.

CEF Transport: 102 projecten met NL-partners krijgen subsidie
Een sterk Europees vervoersnetwerk is een belangrijke voorwaarde voor een concurrerende en samenbindende economie. De Europese Unie stelt hiervoor onder andere de Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport) beschikbaar. Nederland heeft vorig jaar goed gescoord met innovatieve en duurzame projecten. In totaal zijn in 2016 102 projecten met Nederlandse partners goedgekeurd.