Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Samen werken aan innovatieve projecten? 3 tips voor MIT-R&D-projecten

Home » Samen werken aan innovatieve projecten? 3 tips voor MIT-R&D-projecten

De Mkb-Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT-regeling) bestaat uit verschillende instrumenten. MIT-haalbaarheidsprojecten en MIT-kennisvouchers zijn gericht op het vooronderzoek, terwijl een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de daadwerkelijke ontwikkel- en proof of conceptfase. Waar moet je rekening mee houden bij het aanvragen van deze subsidie? 

1. Een project met maatschappelijke impact

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject dient aan te sluiten bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Het project moet maatschappelijke waarde hebben en passen binnen één van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

  • Energie en Duurzaamheid
  • Gezondheid en Zorg
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

2. Alleen de beste aanvragen  

Ieder regionaal loket heeft een bepaald budget beschikbaar dat zal worden verdeeld over de beste projecten. Een subsidieaanvraag zal beoordeeld worden op 4 onderdelen, waarbij voor ieder onderdeel 25 punten te behalen zijn. Een beoordelingscommissie bestaande uit verschillende specialisten bepalen de punten van alle aanvragen die in de tender worden ingediend. Er geldt een absoluut minimum van 50 punten voor de gehele aanvraag en de eerste drie punten dienen hoger te scoren dan 10 punten. De vier onderdelen zijn:

  1. Er wordt meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst verwacht
  2. Er wordt meer economische waarde gecreëerd voor de deelnemers in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, de topsectoren of de lokale economie
  3. De kwaliteit van de MIT-R&D-samenwerking is hoog. Dit moet blijken uit de kwaliteit van het projectplan, de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie
  4. De verwachte impact die gerealiseerd wordt op een of meer van de betreffende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s

3. Volledige aanvraag verschilt per regionaal loket

Bij een MIT-R&D subsidieaanvraag komt best wat kijken. Naast de subsidieaanvraag, dient er bij iedere aanvraag een groot aantal verplichte bijlagen worden toegevoegd, zoals een projectplan, statuten of samenwerkingsovereenkomst. Deze verplichte bijlagen verschillen ook nog eens per regionaal aanvraagloket. Enkel volledige aanvragen worden in behandeling genomen door de loketten en het is zonde van al het werk als je hierop subsidie misloopt. Heb je geen ervaring met het aanvragen van deze subsidieregeling? Laat de subsidieaanvraag dan opstellen door een ervaren partij. Wij hebben de kennis en ervaring om jouw innovatieplannen om te zetten in een kwalitatief hoogwaardige subsidieaanvraag.

MIT-R&D subsidie aanvragen?

Heb je plannen om een samenwerkingsproject te starten met de focus op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan? Tot en met 13 september 2022 kun je 35% van de subsidiabele kosten aanvragen. Begin dus tijdig met het opstellen van je aanvraag!