Zoeken
Sluit dit zoekvak.

2016: veel subsidies en fiscaal voordeel voor uw investering in energie

Home » 2016: veel subsidies en fiscaal voordeel voor uw investering in energie

2016: veel subsidies en fiscaal voordeel voor uw investering in energie

Energie en duurzaam zijn hot in 2016. De overheid zet er grof op in om zo de doelstellingen van het Energieakkoord te kunnen halen. Tal van subsidieprogramma’s op alle niveaus en in allerlei branches, hebben ruim budget voor investeringen, projecten en ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijkheid, energiebesparing en –winning en duurzaamheid.

Twee concrete voorbeelden: een verruiming van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en een nieuwe regeling: de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

De EIA is al bijna twintig jaar een enorm populaire fiscale aftrekmogelijkheid voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of technieken. De regeling kan zowel worden toegepast op concrete investeringen die jaarlijks worden gepubliceerd op de Energielijst, als op maatwerkinvesteringen (via een generieke berekening). Het percentage van de investering dat dit jaar in aanmerking komt voor aftrek van de fiscale winst is 58%, dat was 41,5% in 2015. Ook is er veel meer budget beschikbaar gesteld. €161 miljoen, €60 miljoen meer dan op Prinsjesdag werd voorgesteld.

Nieuwkomer ISDE: €70 miljoen
De ISDE is een nieuwe energieregeling met een totaal budget van €70 miljoen in 2016. Er is subsidie beschikbaar voor de productie van duurzame energie door relatief kleine productie-installaties, die geen gebruik kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+).De doelgroep is breed: van particulieren en verenigingen tot ondernemers en woningbouwcorporaties. Belangrijke branches zijn de agrosector, recreatiesector, industrie, zorgsector, utiliteitsbouw en woningbouw.
Type installaties
De subsidie wordt verstrekt voor één of meerdere installaties voor de productie van duurzame energie, bijvoorbeeld: een verwarmingstoestel met warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of een op houtachtige biomassa gestookte ketel.

Bijdrage ISDE: ongeveer 20% van de investering
De hoogte van de subsidies zijn forfaitaire bedragen die afhankelijk zijn van technische parameters zoals het productievermogen van de installatie. Uitgangspunt is dat de subsidiehoogte om en nabij de 20% van de investeringskosten bedraagt.

Niet enige paradepaardjes
De verruiming van de EIA en de nieuwe ISDE zijn niet de enige paradepaardjes op energiegebied. Zo is dit jaar ook de SDE+ flink aantrekkelijker, met €8 miljard in kas en twee subsidierondes, en valt er op provinciaal niveau meer te halen dan voorgaande jaren. Kortom, wanneer u dit jaar ook uw steentje bijdraagt aan een energievriendelijke en duurzame bedrijfsvoering, kunt u daar vast en zeker financiële steun voor vinden in de vorm van subsidie of belastingvoordeel. Het is jammer als u die kans laat lopen.

Vindsubsidies-researcher Roel de Vrind