Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Roderigh is gepromoveerd anorganisch chemicus en consultant bij Ignite Group. Als consultant wil hij bedrijven en kennisinstellingen helpen met het vertalen van de innovatieve ambities naar de praktijk. Het is dan belangrijk om over de juiste instrumenten te beschikken. Een subsidie is er daar één van. Zijn kennis van subsidies deelt hij graag om de activiteiten aan kansrijke subsidieaanvragen op nationaal en Europees niveau te koppelen.

Als consultant brengt hij gedegen kennis van de chemie & procestechnologie mee. Dit stelt hem in staat om bedrijven, kennisinstellingen en multidisciplinaire consortia te helpen die actief zijn in de Energie- en Materialentransities. Hij zet zijn kennis en expertise in voor grote nationale en Europese trajecten, waaronder Horizon Europe Collaborative Calls, INTERREG en DEI+. Hij gaat graag een meerjarige, duurzame samenwerking aan zodat hij goede dossierkennis op kan bouwen en zijn klanten optimaal van A tot Z kan assisteren.

Voordat Roderigh als consultant bij Ignite Group begon, studeerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daar deed hij ook zijn promotieonderzoek. Eerst deed hij de bacheloropleiding Chemie & Procestechnologie, om zich vervolgens te specialiseren met de masteropleiding Anorganische Chemie & Katalyse. Uiteindelijk promoveerde hij als fysisch anorganisch chemicus. Tijdens het promotietraject onderzocht hij biomassaconversie over microporeuze aluminosilicaten. Het bleek dat de conventionele theorie op het onderzochte toepassingsgebied ontoereikend was om de reactiviteitstrends correct te voorspellen; in plaats van één enkele beschrijvende factor is er juist sprake van een multifactoriële afhankelijkheid zoals die ook in de enzymatische katalyse aangetroffen wordt.

In zijn vrije tijd blijft Roderigh op de hoogte van de chemische en procestechnologische ontwikkelingen door relevante vakbladen te lezen. Tevens heeft hij een grote passie voor schrijven, wat hij naast zijn werk ook nog in zijn vrije tijd doet. Zijn bèta-achtergrond, onderzoekservaring en plezier in het schrijven, maken dat hij graag uw subsidieaanvragen oppakt.