Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nanny Bressers heeft veel kennis over en ervaring met projecten op het gebied van natuur, energie, milieu en water. Ze is afgestudeerd als politicoloog (internationale betrekkingen) aan de Universiteit van Amsterdam (2006) en gepromoveerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2011). Vanuit deze hoedanigheid weet zij veel van innovatieprocessen, publiek-private en tripartite samenwerking en effectieve doorwerking van vernieuwende ideeën en producten.

Betrokken bij talloze grote projecten en Europese programma’s

Nanny is betrokken geweest bij talloze grote projecten en -programma’s, zoals Leven met Water, Ruimte voor de Rivier, Waterkader Haaglanden, en meerdere gemeentelijke projecten in en om Rotterdam. Daarnaast heeft Nanny enkele jaren als projectleider bij Waterschap Vechtstromen gewerkt als projectleider van een Interreg NWE-project. Bij Ignite Group werkt Nanny in Team NL-EU.

Nanny promoveerde in 2011 aan de faculteit Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het onderwerp ‘evalueren van complexe kennis- en innovatieprogramma’s’, met een toespitsing op beleidsterreinen mobiliteit en water. Tot 2015 bleef zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit en leidde zij onder meer evaluatiestudies over een FP7-project, twee lokale waterprojecten van de gemeente Rotterdam als onderdeel van een vergelijkend onderzoek met China, en tussen- en eindevaluaties van Waterkader Haaglanden en Ruimte voor de Rivier.