Zoeken
Sluit dit zoekvak.

In juni 2019 is Demi afgestudeerd als bestuurskundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens de opleiding heeft ze het functioneren en de inrichting van organisaties in en rondom het openbaar bestuur onderzocht. Hierin heeft ze zich gespecialiseerd in ‘Publiek Management’ en onderzocht hoe publieke organisaties effectief om kunnen gaan met maatschappelijke problemen en het uitvoeren van publieke taken. Meer specifiek heeft ze tijdens haar afstuderen een half jaar lang onderzoek gedaan naar de rol van de overheid bij de collectieve zelfredzaamheid van bewoners. Hiervoor heeft ze een half jaar stagegelopen bij de gemeente Deventer. Tijdens deze stage heeft ze ook evaluerende werkzaamheden uitgevoerd. Door de gesprekken met de wethouder, de raadvergadering en het opnemen van het project in de voorjaarsnota 2020, heeft ze de praktijk van politiek-ambtelijke verhoudingen in het lokaal bestuur goed leren kennen.

Brede kennis van de overheid, interne organisatieproblemen en maatschappelijke beleidsthema’s

Tijdens haar bachelor bedrijfskunde is aandacht besteed aan onder andere organisatie- en verandermanagement, bedrijfseconomie en verscheidene juridische vakken. Demi heeft na haar bachelor bedrijfskunde bewust het bedrijfsleven ‘losgelaten’ en gekozen voor een master Bestuurskunde. Ze heeft daardoor niet alleen brede kennis over de werking en inrichting van de overheid, maar kan ook oplossingen aandragen voor zowel interne organisatieproblemen als voor maatschappelijke beleidsproblemen. Juist deze beleidsproblemen vindt ze interessant. Het ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda, beschermd wonen en maatschappelijke opvang sluiten hier mooi bij aan.

Inmiddels is Demi in dienst bij Ignite Group als Consultant en richt ze zich veelal op onderwijsinstellingen, publiek-private samenwerkingen en gemeenten. Voor deze organisaties voert zij ofwel screenings uit, schrijft zij subsidieaanvragen voor provinciale, nationale en Europese regelingen, voert zij reviews uit voor klanten en of helpt zij hen bij het programmamanagement. Drijfveren die Demi kenmerken zijn onder andere presteren, verbondenheid, bekwaamheid en loyaliteit. Dit zie je ook terug in Demi wanneer zij haar werkzaamheden uitvoert.