Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aniek is sinds 2020 consultant binnen de expertise IT. Met haar achtergrond in informatica en haar liefde voor schrijven brengt zij de IT-ontwikkelingen van de klant tot hun recht in een projectplan of subsidieaanvraag. Ze staat daarbij uiteenlopende klanten bij, van mkb’ers tot grotere samenwerkingsverbanden. Vanuit haar brede interesse schrijft zij aanvragen voor nationale regelingen als de WBSO, en werkt ze tevens aan projecten voor regionale of Europese subsidies. Altijd met een IT-component.

Betrokken bij het eindresultaat en het proces

Aniek wil graag een bekwame en toegankelijke consultant zijn voor de klant. Ze luistert goed om diens vraag of wens boven tafel te halen, en daarop de samenwerking af te stemmen. Haar doel is altijd om zo goed mogelijk te informeren. Ze is up-to-date met de reguliere regelingen en nieuwe interessante openstellingen zoekt ze in detail voor je uit. Aniek vindt het belangrijk dat een aanvraag kwalitatief goed is en valideert dit ook met de klant. Ze voelt zich betrokken bij het eindresultaat, als ook het proces.

Na haar bachelor ICT (2017) heeft Aniek zich met een master Computing Science aan de Radboud Universiteit gespecialiseerd in Cyber Security (2020). Tijdens deze studies heeft ze projecten uitgevoerd in IT-bedrijven van verschillende groottes, waarbij ze telkens de vertaalslag tussen business, IT en regelgeving heeft opgezocht. Tijdens haar MSc afstudeerproject werkte ze intensief samen in een triple helix setting; daarmee heeft ze ervaring opgedaan met samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.