Search
Close this search box.

Team NL/EU

Wat doet ons team NL/EU?

Team NL/EU is een team dat bestaat uit 12 á 15 specialisten op het gebied van nationale en Europese subsidieprogramma’s. Wij begeleiden zowel commerciële als publieke opdrachtgevers bij het opstellen van subsidieaanvragen en het voeren van het projectmanagement binnen projecten waarvoor subsidie is toegekend. Voor onze bestaande opdrachtgevers proberen wij invulling te geven aan onze full-service dienstverlening door verschillende subsidieregelingen te benutten. Hiervoor werken wij samen met collega’s uit andere teams. Concreet kan dit betekenen dat wij samen met collega’s uit Team Innovatie of Team IT kijken hoe opdrachtgevers naast de WBSO ook gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de MIT, EFRO of Eurostars. Met collega’s uit Team Publiek bekijken wij mogelijkheden zoals Interreg en LIFE+.

Hoewel het team generiek opereert hebben wij ons op dit moment ook gespecialiseerd binnen drie specifieke thema’s, te weten:

  • Life Sciences & Chemie
  • Energie & Circulaire Economie
  • Europese subsidies voor publieke instellingen

Kenmerkend voor ons team is dat de consultants beschikken over specifieke achtergrondkennis en werkervaring binnen één van deze specialisaties. Zo hebben meerdere collega’s een PhD onderzoek afgerond binnen de chemie, (bio-) medisch onderzoek en duurzame energie of beschikken collega’s over specifieke masters zoals innovatiemanagement, biomaterials, neurowetenschappen en wetenschapscommunicatie. Door het combineren van kennis over subsidies en kennis over de inhoud kunnen wij onze opdrachtgevers optimaal ondersteunen bij het benutten van nationale en Europese subsidies.

Onze specialisten helpen je graag

Vul het formulier in en je wordt meteen geholpen.